Вип. 83(1)

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/61

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 36
 • Документ
  Анализ области приминения грунтоцемента в геотехнике
  (ДНДІБК, 2016) Киричек, Ю. О.; Комиссаров, Г. В.
  Выполнен анализ области использования грунтоцемента в геотехнике для решения различных инженерных задач, конструктивные решения, методы устройства. Рассмотрены конструктивные решения применения грунтоцементных конструкций с более низким содержанием цемента в структурно-неустойчивых грунтах.
 • Документ
  Досвід стабілізації деформацій будівлі горизонтальним армуванням ґрунту основи
  (ДНДІБК, 2016) Гречко, В. Ф.; Гречко, О. В.; Волков, Д. А.; Зоценко, М. Л.; Винников, Ю. Л.; Юхименко, А. І.
  На основі розробок, досліджень та експериментальної перевірки технології горизонтального армування слабких грунтів при підсиленні основ деформованих будівель наведено приклад по ефективному застосуванню вказаної технології по стабілізації деформацій пошкодженої будівлі школи в Полтавському регіоні без припинення її експлуатації.
 • Документ
  Научное обоснование развития инфраструктуры морских портов Украины
  (ДНДІБК, 2016) Руденко, С. В.; Егупов, К. В.; Немчук, А. О.; Якушев, Д. И.
  В статье рассмотрены вопросы проектирования и эксплуатации морских гидротехнических сооружений.
 • Документ
  Определение характеристик сжимаемости грунтов по результатам измерений деформаций в основаниях фундаментных плит
  (ДНДІБК, 2016) Ткалич, А. П.
  Для определения остаточных деформаций необходимы характеристики уплотняемых грунтов. В статье приведена методика определения характеристик уплотнения по результатам наблюдений за послойными перемещениями грунтов в основании фундаментных плит многоэтажных зданий.
 • Документ
  Дослідження розвитку зсувів на території України
  (ДНДІБК, 2016) Грабовець, О. М.
  При новому будівництві, реконструкції старої забудови, інтенсивному освоєнні підземного простору техногенне навантаження на геологічне середовище збільшується у багато разів, відповідно докорінно змінюються геологічні і гідрогеологічні умови. Аналізу розвитку зсувів на території України і присвячена дана стаття.
 • Документ
  Методи вивчення показників міцності грунтів при оцінюванні стійкості схилів
  (ДНДІБК, 2016) Біда, С. В.; Великодний, Ю. Й.; Ягольник, А. М.
  Розглянуті методи вивчення питомого структурного зчеплення та кута внутрішнього тертя, що використовуються при оцінці стійкості схилів та визначенні зсувних тисків на утримуючі споруди.
 • Документ
  Досвід відновлення нормальної експлуатації будівель і споруд з наднормативними креном із застосуванням плоских домкратів розробки НДІБК
  (ДНДІБК, 2016) Мілявський, В. Г.; Москаліна, І. М.; Лащенко, Ю. М.; Москаліна, В. І.; Клименко, А. О.
  Узагальнений досвід відновлення нормальної експлуатації будівель і споруд з наднормативними кренами із застосуванням плоских домкратів.
 • Документ
  Зміцнення ґрунтової основи бурозмішувальною технологією для зниження сейсмічної небезпеки
  (ДНДІБК, 2016) Харченко, М. О.
  Обґрунтовано методику зниження сейсмічної небезпеки (підвищення сейсмічної стійкості ґрунтової основи) шляхом армування слабкої і сильностисливої основи вертикальними ґрунтоцементними елементами (ВҐЦЕ) за бурозмішувальною технологією.
 • Документ
  Применение ручных забиваемых зондов при исследовании грунтов строительных площадок
  (ДНДІБК, 2016) Ульянов, Я. В.; Бикус, Е. М.; Седин, В. Л.
  В наши дни изыскательские организации испытывают потребность в установках легкого типа, которые не производятся серийно. Но они являются необходимыми для ускоренного испытания грунтов с возможностью применения в стесненных условиях. Цель статьи – ознакомить читателя с описанием и конструктивными особенностями существующих установок.
 • Документ
  Усиление оснований инъекцией раствора
  (ДНДІБК, 2016) Головко, А. С
  В практике строительства известно достаточно большое количество методов конструктивного усиления грунтов, необходимость в которых возникает при подготовке оснований, повышении эксплуатационной надежности сооружений в условиях изменения свойств грунтов. Цементация под высоким давлением имеет ряд преимуществ по сравнению с другими методами усиления.