Синергетичний характер взаємодії технічних систем з робочим середовищем

Ескіз

Дата

2013

Автори

Пелевін, Л. Є.
Фомін, А.
Костенюк, О.
Тетерятник, О.
Боковня, Г.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглядаються процеси деформування і руйнування робочих середовищ у якості єдиної синергетичної системи, при русі якої відбувається динамічна взаємодія елементів цієї системи та утворюються прямі та зворотні зв'язки між її елементами. Також організовуються адаптаційні процеси між елементами комплексу при русі систем, що визначають кількісний і якісний характер цього руху. Наведені конструкції та принцип дії адаптаційних технічних систем та ефективність їх взаємодії з робочим середовищем, враховуючи вид адаптаційного зв'язку.

Опис

Ключові слова

кафедра будівельних машин, синергетична система, адаптаційний зв'язок, залежна активізація, незалежна активізація, технічна система, синергетическая система, адаптационная связь, зависимая активизация, независимая активизация, техническая система, synergetic system, adaptive communication, dependent activation., independent activation, technical systems

Бібліографічний опис

Синергетичний характер взаємодії технічних систем з робочим середовищем / Л. Є. Пелевін, А. Фомін, О. Костенюк [та ін.] // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : всеукр. зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. К. Сукач. – Київ : КНУБА, 2013. – Вип. 82. – С. 66 - 75. – Бібліогр. : 12 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset