Вип. 82

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 17 з 17
 • Документ
  Шляхи удосконалення крано-маніпуляторних установок
  (КНУБА, 2013) Волянюк, В. О.
  Розглянуто шляхи удосконалення крано-маніпуляторних установок в сучасних умовах за основою системного підходу.Приведено різні варіанти конструкцій крано-маніпуляторних установок та їхнього розміщення на вантажних шасі. Надані варіанти перетину стріл крано-маніпуляторних установок, можливості їхнього оснащення електронікою та способи дистанційного керування операціями.
 • Документ
  Результати теоретичних і експериментальних досліджень динаміки руху стрілової системи портального крана
  (КНУБА, 2013) Ловейкін, В.; Паламарчук, Д. А.
  В статті здійснено вибір оптимального закону, що найбільш доцільний при здійсненні автоматичного керування електродвигуном механізму зміни вильоту стрілової системи, для здійснення горизонтального переміщення вантажу з мінімальними коливаннями.Проаналізовано графіки зміни горизонтальної координати центру мас вантажу та внутрішнього зусилля в зубчастій рейці,що були отримані теоретичним та експериментальним шляхом. Здійснено порівняння результатів теоретичних та експериментальних досліджень динаміки руху стрілової системи крана МАРК-40, за умови зміни вильоту стрілової системи за оптимальним законом.
 • Документ
  Загальні принципи формування та аналіз автоколивань у динамічних моделях вантажопідйомних кранів
  (КНУБА, 2013) Човнюк, Ю.; Діктерук, М.; Почка, К.
  Сформульовані загальні принципи формування та аналізу можливих автоколивань у відомих динамічних моделях вантажопідйомних кранів. Отримані основні закономірності та виявлені фізичні механізми генерації автоколивань у межах моделі запропонованої В. І. Брауде, М. С. Тер-Мхітарова, яка застосовується для аналітичних розрахунків навантажень вантажопідйомних кранів.
 • Документ
  Теоретичне дослідження бульдозера зі шнековим інтенсифікатором
  (КНУБА, 2013) Хмара, Л.; Кроль, Р.
  В статті наведено переваги бульдозера зі шнековим інтенсифікатором при копанні ґрунтової поверхні, а саме:більша швидкість робочого процесу і, як наслідок, більша продуктивність. Подана методика визначення осьового зміщення ґрунту та формування призми накопичення.Визначені: критична кутова швидкість обертання шнекового інтенсифікатора, а також силові та енергетичні параметри робочого процесу.
 • Документ
  Дослідження моделей механічної характеристики асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором
  (КНУБА, 2013) Ромасевич, Ю.
  У статті проведено аналіз моделей механічних характеристик асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором. Досліджено статичні та динамічні механічні характеристики двигуна. Динамічна механічна характеристика представлена у вигляді системи диференціальних рівнянь визначених для обертових координат. Момент опору прийнято ступінчастою функцією. Для аналізу використані кінематичні, динамічні та електричні показники. Встановлено розбіжності у вказаних показниках для різних моделей механічної характеристики. Встановлено рекомендації щодо використання моделей механічних характеристик для різних розрахунків асинхронних приводів.
 • Документ
  Застосування гіперпараметрів у проблемі вибору моделі на основі принципу індукції структурної мінімізації ризику
  (КНУБА, 2013) Галкін, О.
  Об'єктом дослідження є методологія вибору моделі, як одна із проблем інтелектуального аналізу даних. Метою дослідження є вивчення проблеми перенавчання, коли доступною є множина гіперпараметрів або моделей. В статті розглядається методологія оптимізації гіперпараметрів з використанням методу градієнтного спуску, а також проблема перенавчання у виборі моделі з використанням критерію помилки перевірки.
 • Документ
  Експрес-метод оцінювання технічного рівня одноківшевих кар'єрних екскаваторів адаптаційних
  (КНУБА, 2013) Богуславський, В.
  Запропанован експрес - метод оцінювання технічного рівня одноківшевих кар'єрних екскаваторів за допомогою комплексних показників, сформованих із параметрів технічних характеристик машин. Визначені показники технічного рівня для екскаваторів російського виробництва. Виконано порівняння технічного рівня механічних і гідравлічних машин.
 • Документ
  Синергетичний характер взаємодії технічних систем з робочим середовищем
  (КНУБА, 2013) Пелевін, Л. Є.; Фомін, А.; Костенюк, О.; Тетерятник, О.; Боковня, Г.
  Розглядаються процеси деформування і руйнування робочих середовищ у якості єдиної синергетичної системи, при русі якої відбувається динамічна взаємодія елементів цієї системи та утворюються прямі та зворотні зв'язки між її елементами. Також організовуються адаптаційні процеси між елементами комплексу при русі систем, що визначають кількісний і якісний характер цього руху. Наведені конструкції та принцип дії адаптаційних технічних систем та ефективність їх взаємодії з робочим середовищем, враховуючи вид адаптаційного зв'язку.
 • Документ
  Исследование и разработка глубоководной добычной техники
  (КНУБА, 2013) Сукач, М. К.
  Показаны основные области применения, проблемы создания и эксплуатации подводной техники для разработки грунта на больших глубинах. Приведены данные по отечественной глубоководной добычной технике, исследованию рабочих процессов машин и транспортированию полезных ископаемых со дна океана. Рассмотрены зарубежный опыт разработки машин, основные характеристики и результаты их испытаний в морских условиях.
 • Документ
  Методика определения ремонтопригодности трубопроводов
  (КНУБА, 2013) Салиев, Э.; Велиляева, З.
  В статье приведены факторы, влияющие на частоту аварий водопроводных и канализационных сетей. Предложена новая методика гидравлического расчета в трубопроводах и произведен его расчет путем сравнения теоретических и экспериментальных данных.
 • Документ
  Апаратурне забезпечення та методика вимірювань реодинамічних параметрів бетонних сумішей у процесі формування із застосуванням вертикальних ударно-імпульсних впливів
  (КНУБА, 2013) Човнюк, Ю.; Почка, К.
  Запропоновано фізичне обґрунтування параметрів та властивостей бетонної суміші, а також методи їх оперативного визначення при формуванні бетонних масивів великих розмірів. Основою методики є принцип підбору вимірювальної апаратури та датчиків, конструктивні особливості котрих дозволяють вимірювати спрямовані сигнали імпульсного характеру.
 • Документ
  Оптимізація енергетичного режиму зміни вильоту врівноваженої шарнірно-зчленованої стрілової системи вантажопіднімального крана з урахуванням коливань вантажу
  (КНУБА, 2013) Ловейкін, В.; Паламарчук, Д.; Ходневич, О.
  В статті проводиться визначення такого режиму руху механізму зміни вильоту шарнір но-зчленованої стрілової системи крана, за яким середнє значення кінетичної енергії стрілової системи за час зміни вильоту вантажу було б мінімальним. Для цього записано вираз кінетичної енергії стрілової системи та проведено її мінімізацію. Наведено порядок проведення оптимізації за допомогою чисельного методу, а саме методу коллокацій.
 • Документ
  Огляд та аналіз конструкцій роботів для будівельних робіт
  (КНУБА, 2013) Міщук, Д. О.
  Проведено огляд існуючих конструкцій будівельних роботів закордонного та вітчизняного виробництва. Розглянуто технічні характеристики роботів, особливості їхнього функціонування, види робіт, які здатні виконувати роботи на будівельному майданчику. Проаналізовано варіанти конструкцій будівельних роботів залежно від виду виконуваних робіт. На основі проведеного огляду та аналізу, запропоновано конструкцію робота з комбінованим приводом та WiFi комунікацією з оператором.
 • Документ
  Аналітичне дослідження коливань розпушників з жорсткою підвіскою
  (КНУБА, 2013) Пелевін, Л. Є.; Мельниченко, Б.
  Всі типи підвісок гусеничних тракторів,а також колісні машини мають спільний недолік - самовільне вертикальне переміщення робочого органа. Розташування зуба розпушника у просторі визначається пружними деформаціями гідромеханізму опускання стояка розпушника із зубом та деформаціями металоконструкцій машини. Проведено аналітичне дослідження коливань розпушника, для чого побудована достовірна динамічна модель розпушника з жорсткою підвіскою. Визначено залежності кута повороту навіски розпушника ДП-26С на базі гусеничного трактора Т-170, завдяки чому можна визначити відхилення зуба розпушника від горизонтальної траєкторії різання, викликані опорами ґрунту, прикладеними до його ріжучої кромки.
 • Документ
  Аналіз динаміки та хвилеутворень у системі "пантограф-електричний підвіс" вантажних електротролейвозів
  (КНУБА, 2013) Човнюк, Ю.; Діктерук, М.; Почка, К.
  Проведено динамічний аналіз та досліджені можливі хвилеутворення у системі “панто¬граф - електричний піДвіс” вантажних електротролейвозів. Визначені умови, за яких хвилеутворення відсутні, а сили взаємодії у рухомому контакті не перевищують тих, що допустимі на розрив та прискорене зношування.
 • Документ
  Аналіз зміни вильоту баштового крана з шарнірно-зчленованою стріловою системою
  (КНУБА, 2013) Ловейкін, В.; Шевчук, О.
  У статті приведено динамічний аналіз зміни вильоту шарнірно-зчленованої стрілової системи за сумісній роботі механізмів підйому стрілової системи та переміщення вантажного візка під час пуску та усталеного руху. На основі прийнятої динамічної моделі, що являє собою механічну систему з трьома ступенями вільності де за узагальнені координати прийняті:кутова координата переміщення стрілової системи, лінійна координата переміщення вантажного візка та лінійна координата переміщення вантажу;побудовані рівняння руху. Ці рівняння являють собою систему з трьох нелінійних диференціальних рівнянь другого порядку зі змінними коефіцієнтами, які розв'язані чисельним методом. В результаті розв'язку отриманих рівнянь побудовано графіки зміни основних кінематичних та динамічних характеристик системи.
 • Документ
  Кінематичний аналіз комбінованого ківшево-шнекового бурильного обладнання для півзв'язних грунтів
  (КНУБА, 2013) Смірнов, В.; Головань, В.; Старовойтенко, Д.
  Наведено результати досліджень по створенню нової конструкції комбінованого ківшово-шнекового робочого органа бурильних машин для буріння свердловин в складних півзв'язних ґрунтах. Робочий орган складається із Двох співвісних частин - кільцевого та спірального (або лопатевого) бура суцільного буріння, кожен з яких обладнаний шнеком. Руйнування і транспортування ґрунту із свердловини здійснюється одночасно двома складовими частинами робочого органа, що дає змогу підвищити продуктивність буріння і транспортування.