Вип. 82

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/115

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 17
 • Документ
  Шляхи удосконалення крано-маніпуляторних установок
  (КНУБА, 2013) Волянюк, В. О.
  Розглянуто шляхи удосконалення крано-маніпуляторних установок в сучасних умовах за основою системного підходу.Приведено різні варіанти конструкцій крано-маніпуляторних установок та їхнього розміщення на вантажних шасі. Надані варіанти перетину стріл крано-маніпуляторних установок, можливості їхнього оснащення електронікою та способи дистанційного керування операціями.
 • Документ
  Результати теоретичних і експериментальних досліджень динаміки руху стрілової системи портального крана
  (КНУБА, 2013) Ловейкін, В.; Паламарчук, Д. А.
  В статті здійснено вибір оптимального закону, що найбільш доцільний при здійсненні автоматичного керування електродвигуном механізму зміни вильоту стрілової системи, для здійснення горизонтального переміщення вантажу з мінімальними коливаннями.Проаналізовано графіки зміни горизонтальної координати центру мас вантажу та внутрішнього зусилля в зубчастій рейці,що були отримані теоретичним та експериментальним шляхом. Здійснено порівняння результатів теоретичних та експериментальних досліджень динаміки руху стрілової системи крана МАРК-40, за умови зміни вильоту стрілової системи за оптимальним законом.
 • Документ
  Загальні принципи формування та аналіз автоколивань у динамічних моделях вантажопідйомних кранів
  (КНУБА, 2013) Човнюк, Ю.; Діктерук, М.; Почка, К.
  Сформульовані загальні принципи формування та аналізу можливих автоколивань у відомих динамічних моделях вантажопідйомних кранів. Отримані основні закономірності та виявлені фізичні механізми генерації автоколивань у межах моделі запропонованої В. І. Брауде, М. С. Тер-Мхітарова, яка застосовується для аналітичних розрахунків навантажень вантажопідйомних кранів.
 • Документ
  Теоретичне дослідження бульдозера зі шнековим інтенсифікатором
  (КНУБА, 2013) Хмара, Л.; Кроль, Р.
  В статті наведено переваги бульдозера зі шнековим інтенсифікатором при копанні ґрунтової поверхні, а саме:більша швидкість робочого процесу і, як наслідок, більша продуктивність. Подана методика визначення осьового зміщення ґрунту та формування призми накопичення.Визначені: критична кутова швидкість обертання шнекового інтенсифікатора, а також силові та енергетичні параметри робочого процесу.
 • Документ
  Дослідження моделей механічної характеристики асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором
  (КНУБА, 2013) Ромасевич, Ю.
  У статті проведено аналіз моделей механічних характеристик асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором. Досліджено статичні та динамічні механічні характеристики двигуна. Динамічна механічна характеристика представлена у вигляді системи диференціальних рівнянь визначених для обертових координат. Момент опору прийнято ступінчастою функцією. Для аналізу використані кінематичні, динамічні та електричні показники. Встановлено розбіжності у вказаних показниках для різних моделей механічної характеристики. Встановлено рекомендації щодо використання моделей механічних характеристик для різних розрахунків асинхронних приводів.
 • Документ
  Застосування гіперпараметрів у проблемі вибору моделі на основі принципу індукції структурної мінімізації ризику
  (КНУБА, 2013) Галкін, О.
  Об'єктом дослідження є методологія вибору моделі, як одна із проблем інтелектуального аналізу даних. Метою дослідження є вивчення проблеми перенавчання, коли доступною є множина гіперпараметрів або моделей. В статті розглядається методологія оптимізації гіперпараметрів з використанням методу градієнтного спуску, а також проблема перенавчання у виборі моделі з використанням критерію помилки перевірки.
 • Документ
  Експрес-метод оцінювання технічного рівня одноківшевих кар'єрних екскаваторів адаптаційних
  (КНУБА, 2013) Богуславський, В.
  Запропанован експрес - метод оцінювання технічного рівня одноківшевих кар'єрних екскаваторів за допомогою комплексних показників, сформованих із параметрів технічних характеристик машин. Визначені показники технічного рівня для екскаваторів російського виробництва. Виконано порівняння технічного рівня механічних і гідравлічних машин.
 • Документ
  Синергетичний характер взаємодії технічних систем з робочим середовищем
  (КНУБА, 2013) Пелевін, Л. Є.; Фомін, А.; Костенюк, О.; Тетерятник, О.; Боковня, Г.
  Розглядаються процеси деформування і руйнування робочих середовищ у якості єдиної синергетичної системи, при русі якої відбувається динамічна взаємодія елементів цієї системи та утворюються прямі та зворотні зв'язки між її елементами. Також організовуються адаптаційні процеси між елементами комплексу при русі систем, що визначають кількісний і якісний характер цього руху. Наведені конструкції та принцип дії адаптаційних технічних систем та ефективність їх взаємодії з робочим середовищем, враховуючи вид адаптаційного зв'язку.
 • Документ
  Исследование и разработка глубоководной добычной техники
  (КНУБА, 2013) Сукач, М. К.
  Показаны основные области применения, проблемы создания и эксплуатации подводной техники для разработки грунта на больших глубинах. Приведены данные по отечественной глубоководной добычной технике, исследованию рабочих процессов машин и транспортированию полезных ископаемых со дна океана. Рассмотрены зарубежный опыт разработки машин, основные характеристики и результаты их испытаний в морских условиях.
 • Документ
  Методика определения ремонтопригодности трубопроводов
  (КНУБА, 2013) Салиев, Э.; Велиляева, З.
  В статье приведены факторы, влияющие на частоту аварий водопроводных и канализационных сетей. Предложена новая методика гидравлического расчета в трубопроводах и произведен его расчет путем сравнения теоретических и экспериментальных данных.