Оцінка впливу підтоплення на екологічну безпеку територій

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Автори
Березницька, Юлія Олегівна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Дисертаційна робота присвячена вирішенню важливої науково-практичної задачі - оцінці впливу підтоплення територій на їх екологічну безпеку. Встановлено вплив небезпечних для навколишнього середовища та умов проживання населення факторів, спровокованих розвитком процесу підтоплення, а саме: проведено оцінку зміни якості водних ресурсів, порушення умов водного балансу на підтоплених територіях (втрата дренажної спроможності річок та ормування підземного стоку), процес активізації небезпечних екзогенних геологічних процесів теоретично обґрунтована необхідність корегування методики розрахунку фільтраційного потоку з застосуванням фільтраційного опору. На основі цих досліджень дані рекомендації щодо використання поширеної методики фільтраційних опорів для складних гідрогеологічних умов водоносної товщі та таціонарного потоку фільтрації біля споруд інженерного захисту території від підтоплення. Побудовано математичну модель прогнозу змін рівня ґрунтових вод у водоносному горизонті при коливанням рівня у водоприймачі в умовах тришарової будови водоносної товщі. Отримані алгоритми і залежності дозволяють робити достовірну оцінку та прогноз про рівень підтоплення зсувонебезпечного схилу, що, в свою чергу, дозволяє оперативно приймати управлінські природоохоронні рішення щодо забезпечення території достатнім рівнем екологічної безпеки. Удосконалено метод розрахунку індивідуального ризику на забудованих підтоплених територіях з урахуванням зсувонебезпечності схилів.
Опис
Ключові слова
екологічна безпека, процес підтоплення, процес фільтрації, фільтраційний потік, зсувонебезпечність схилу, індивідуальний ризик, забудована територія
Бібліографічний опис
Березницька Ю. О. Оцінка впливу підтоплення на екологічну безпеку територій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Березницька Юлія Олегівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.- Київ, 2015. - 22 с. - Бібліогр. : с. 18 - 20.
Зібрання