Ефективність визначення J-інтеграла в задачах пружнопластичного деформування

Ескіз недоступний
Дата
2010
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Наведений алгоритм розв’язання задач пружнопластичності на основі МСЕ. Розглянута методика визначення J-інтеграла методом напружень та методом реакцій. Вірогідність розв’язання задач пружнопластичності доведена на тестовій задачі про згин компактного зразка. Проведено дослідження виконання умови інваріантності J-інтеграла і доведена вірогідність його визначення при пружнопластичному деформуванні на прикладі двох тестових задач.
Опис
Ключові слова
кафедра будівельної механіки, J-інтеграл, МСЕ, пружнопластичні деформування
Бібліографічний опис
Ефективність визначення J-інтеграла в задачах пружнопластичного деформування / В. А. Баженов, С. О. Пискунов, О. С. Сахаров [та ін.] // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2010. – Вип. 86. – С. 3 – 15. – Бібліогр. : 12 назв.
Зібрання