Автоматизована система статистичної віброударної діагностики електротехнічного обладнання

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Автори
Городжа, Костянтин Анатолійович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Дисертація присвячена питанням розробки статистичних методів визначення фактичного технічного стану електротехнічного обладнання на основі вимірювання та аналізу сигналів вібрацій, збуджених ударним способом у їх конструктивних елементах, а також автоматизованої системи діагностики, в яких ці методи знайшли практичну реалізацію. У роботі на основі застосування елементів теорії лінійних випадкових процесів удосконалено ймовірнісну модель діагностичних вібраційних сигналів, що виникають у конструктивних елементах електротехнічного обладнання внаслідок прикладення до них ударного збудження; створено методику та програму їх імітаційного моделювання; обгрунтовано використання параметрів цієї моделі як діагностичних ознак для визначення фактичного стану такого обладнання. Розроблено нові методи віброударної діагностики, які базуються на точковому оцінюванні спектральних діагностичних параметрів та методах теорії розпізнавання образів, а також реалізуюче їх програмне забезпечення. На основі отриманих результатів створено та експериментально перевірено діючий лабораторний зразок автоматизованої інформаційно- вимірювальної системи, що дозволяє з наперед заданою точністю і вірогідністю виявляти та класифікувати дефекти вузлів електротехнічного обладнання.
Опис
Ключові слова
електротехнічне обладнання, віброударний сигнал, спектральний діагностичний параметр, статистична діагностика
Бібліографічний опис
Городжа К. А. Автоматизована система статистичної віброударної діагностики електротехнічного обладнання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Городжа Костянтин Анатолійович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ, 2013. - 20 с. - Бібліогр. : с. 16 - 17
Зібрання