Прийоми просторової організації міського житлового середовища

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Автори
Акопнік, С. В.
Нівін, С. І.
Шило, Н. М.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Стаття присвячена проблемам формування і гармонізації житлового середовища. Проаналізовано вітчизняний і зарубіжний досвід житлового будівництва
Опис
Ключові слова
Кафедра теорії архітектури, архітектурно-планувальні засоби, житлове середовище, забудова, житловий квартал
Бібліографічний опис
Акопнік С. В. Прийоми просторової організації міського житлового середовища / С. В. Акопнік, С. І. Нівін, Н. М. Шило // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. сб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 42. - С. 136-141. - Бібліогр : 5 назв.
Зібрання