Прийоми просторової організації міського житлового середовища

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Стаття присвячена проблемам формування і гармонізації житлового середовища. Проаналізовано вітчизняний і зарубіжний досвід житлового будівництва
Опис
Ключові слова
Кафедра теорії архітектури, архітектурно-планувальні засоби, житлове середовище, забудова, житловий квартал
Бібліографічний опис
Акопнік С. В. Прийоми просторової організації міського житлового середовища / С. В. Акопнік, С. І. Нівін, Н. М. Шило // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. сб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 42. - С. 136-141. - Бібліогр : 5 назв.
Зібрання