Дослідження проблемних аспектів національних природних парків: "Нижньосульський" та "Голосіївський"

Ескіз

Дата

2017

Автори

Крельштейн, П. Д.
Бугаєнко, І. С.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Висвітлена коротка характеристика національних природних парків «Голосіївський», «Нижньосульський». Визначено та проаналізовано проблеми невиконання законів щодо реєстрації та формування території національних природних парків в Державному земельному кадастрі, охарактеризовані плани використання цієї ділянки. Визначені та обумовлені наслідки цієї проблеми. Також за допомогою ГІС системи проаналізовано суміжні землеволодіння з національним парком, та вказані екологічні загрози від діяльності промислових об’єктів в безпосередній близькості до меж НПП.

Опис

Ключові слова

кафедра землеустрою і кадастру, «Голосіївський», «Нижньосульський» національний природний парк, територіальна громада, місцеві адміністрації, обласні адміністрації, Київська міська рада, Державний земельний кадастр, Урочище «Бичок», санітарно захисна зона, «Голосеевский», «Нижнесульский» национальный природный парк, территориальная община, местные администрации, областные администрации, Киевский городской совет, Государственный земельный кадастр, урочище «Бычок», санитарно-защитная зона

Бібліографічний опис

Крельштейн П. Д. Дослідження проблемних аспектів національних природних парків: "Нижньосульський" та "Голосіївський" / П. Д. Крельштейн, І. С. Бугаєнко // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2017. - Вип. 63. - С. 222-232. - Бібліогр. : 18 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced