Мультимедійні технології в навчанні декоративно-прикладному мистецтву

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Педагогічна практика навчання декоративно-прикладному мистецтву проходить новий етап комп’ютеризації з різних наукових дисциплін, викликаний розвитком мультимедійних технологій. В інтерактивному режимі роботи графіка, анімація, фото, відео, звук, текст створюють інтегроване інформаційне середовище, в якому користувач знаходить якісно нові можливості, спроможні відігравати роль вагомого засобу активізації навчальнопізнавальної діяльності студентів
Опис
Ключові слова
мультимедійні технології, декоративно-прикладне мистецтво, навчальний процес, програмне забезпечення, презентації
Бібліографічний опис
Близнюк М. М. Мультимедійні технології в навчанні декоративно-прикладному мистецтву / М. М. Близнюк // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ. : КНУБА, 2016. - Вип. 43. - Ч. 1. - С. 66 - 77. - Бібліогр. : 16 назв.
Зібрання