Вип. 43(1)

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 17 з 17
 • Документ
  Причини руйнування об’єктів-пам’яток архітектури і способи підсилення несучої здатності основ і фундаментів
  (КНУБА, 2016) Орленко, М. І.
  Описано причини руйнування будівель, які розділяються на внутрішні і зовнішні. Показано, як впливають негативні чинники на стан будівлі. Проаналізовано існуючи способи підсилення несучої здатності основ і фундаментів.
 • Документ
  Ретроспективний аналіз рекреаційних об'єктів гірської частини Івано-Франківської області
  (КНУБА, 2016) Голубчак, К. Т.
  У даному дослідженні проаналізовано існуючий стан курортнорекреаційної інфраструктури гірської частини Івано-Франківської області. З метою виявлення недоліків та перспектив розвитку сучасної рекреаційнотуристичної галузі Івано-Франківської області, проведено ретроспективне дослідження процесу формування рекреаційно-туристичного комплексу гірської частини Прикарпаття та охарактеризовано сучасні тенденції його розвитку.
 • Документ
  Особливості професійної підготовки молодших спеціалістів художників у сучасній мистецькій практиці
  (КНУБА, 2016) Волкова, Н. В.
  У статті розкрито один із шляхів підвищення рівня теоретичних знань з дисципліни «Історія образотворчого мистецтва» при професійній підготовці молодших спеціалістів художників і висвітлено практичний досвід з його застосування на базі Миргородського художньо-промислового коледжу імені М. В. Гоголя Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, що полягає у впровадженні розроблених методичних рекомендацій щодо вивчення даної дисципліни, у яких наведена структура опису творів мистецтва та подані приклади: опис живописного твору за карткою опитування та у довільній формі; порівняльний аналіз живописних творів; приклад розширеного аналізу живописного твору
 • Документ
  Збереження історико-архітектурного середовища малого історичного міста та пристосування для функції туризму
  (КНУБА, 2016) Величко, С. Ю.
  Малі історичні поселення України мають велику кількість історико-культурних цінностей та накопичений ресурсний потенціал. В статті проаналізовані їхні особливості та виявлені фактори, що стримують розвиток туризму. Містобудівні питання раціонального використання пам'яток історії та культури є на даний момент актуальними і вимагають негайного вирішення. Досліджується тема специфіки забудови і просторової організації малих історичних міст при формуванні ї як центрів туризму
 • Документ
  К пониманию социальной проблематики устойчивого развития в архитектуре
  (КНУБА, 2016) Блинова, М. Ю.; Скороходова, А. В.; Родик, Я. С.
  В статье предлагается рассмотреть реализацию концепции устойчивого развития в сфере архитектуры с точки зрения ее социального аспекта. Исследуются основные направления, утверждающие первичность социокультурных оснований в формировании современной профессиональной идеологии. Утверждается, что для полноценной имплементации устойчивого развития в сфере архитектуры необходимо развивать социокультурные представления в профессиональном мышлении архитектора
 • Документ
  Мультимедійні технології в навчанні декоративно-прикладному мистецтву
  (КНУБА, 2016) Близнюк, М. М.
  Педагогічна практика навчання декоративно-прикладному мистецтву проходить новий етап комп’ютеризації з різних наукових дисциплін, викликаний розвитком мультимедійних технологій. В інтерактивному режимі роботи графіка, анімація, фото, відео, звук, текст створюють інтегроване інформаційне середовище, в якому користувач знаходить якісно нові можливості, спроможні відігравати роль вагомого засобу активізації навчальнопізнавальної діяльності студентів
 • Документ
  Поєднання «класичних» графічних технік з цифровими технологіями в проектній графіці
  (2016) Бердинських, С. О.
  У статті розроблено класифікацію способів поєднання технік та інструментарію традиційних (рукотворних) засобів проектування з цифровими графічними технологіями у завданнях художнього формоутворення. Встановлено пріоритети використання цих способів у формотворчому процесі.
 • Документ
  Архітектура станційних комплексів Північно-Донецької та Кубанської залізниць у творчому доробку С.П. Тимошенка
  (КНУБА, 2016) Бенедюк, П. О.
  В статті розглянуто архітектуру, стилістичні особливості та морфологічну структуру будівель станційних комплексі Північно-Донецької та Кубанської залізниць, збудованих на поч. XX ст. за проектами інженераархітектора С.П. Тимошенка.
 • Документ
  Взаємовпливи у застосуванні художнього металу в архітектурі палаців та інших типів споруд ХVIII–XIX ст. м. Львова
  (КНУБА, 2016) Базилевич, В. В.
  Проаналізовано аналоги художнього металу палаців м. Львова в інших типах споруд міста XVIII–XIX ст. Визначено носії взаємовпливів художнього металу палаців та інших типів споруд міста.
 • Документ
  Адаптація пам'яток архітектури для маломобільних груп населення: аналіз закордонного досвіду
  (КНУБА, 2016) Городецька, М. В.
  В статті аналізується закордонний досвід адаптації пам’яток архітектури для маломобільних груп населення, а саме засоби горизонтального та вертикального переміщення
 • Документ
  Вплив контекстів на формування та розвиток міського архітектурного середовища
  (КНУБА, 2016) Лещенко, Н. А.
  В статті розглядається контекстуальний підхід до аналізу формування, історичного розвитку та існуючого стану міського архітектурного середовища як найбільш повний при визначенні сучасного напрямку його розвитку.
 • Документ
  Монументальний та станковий живопис Тернопільщини другої половини ХХ століття
  (КНУБА, 2016) Волянюк, Н. М.
  У статті окреслено особливості монументального та станкового живопису Тернопільщини ХХ ст., зазначено провідних художників цього часу. Наведено відомі роботи майстрів та проаналізовано їх творчу манеру
 • Документ
  Виникнення медіафасадів
  (КНУБА, 2016) Безуглий, Т. Ю.; Осиченко, Г. О.
  У статті викладено відомості про виникнення медіафасадів. Досліджено двобічність та проаналізований зв'язок між двома осями еволюції екрану, що визначило появу та нові можливості медіафасадів. На основі вивчення еволюції медіафасадів формується їх типологія.
 • Документ
  Інсталяції в архітектурному просторі: гра мистецтва з архітектурою
  (КНУБА, 2016) Грицюк, Л. С.
  У статті розглянуте мистецтво інсталяції як один із способів формування архітектурного простору; представлені дефініції інсталяції, а також поняття інтермедіальності цього виду мистецтва; визначені критерії, яким повинні відповідати арт-інсталяції
 • Документ
  Проекти польських архітекторів для Лівії у 1970-80-х роках: інтерпретація модерністичної парадигми
  (КНУБА, 2016) Алджад, Р. М.
  У статті розглянуто основні напрями діяльності та внесок польських архітекторів у розробку проектів регіонального розвитку Лівії у 1970-80-х роках, планувально-просторову організацію середовища міст та створення їх архітектурного образу
 • Документ
  Архітектурний простір міста
  (КНУБА, 2016) Гусєв, М. О.
  В статті життєвий простір сучасного міста розглядається як архітектурний простір, що визначається як місце для взаємозв’язків – фізичного, соціального та культурного середовища, аналізується їх вплив на людину та архітектуру в цілому
 • Документ
  Архітектурна просвіта та модернізація української традиції в архітектурі 20–30-х рр. ХХ ст.
  (КНУБА, 2016) Акмен, І. Р.
  У статті піднято c узбіччя повсякденних реалій радянського минулого питання архітектури часів політики «коренізації» 20–30-х рр., що демонструють становлення в українській архітектурі нових форм модерністської спрямованості, які стали наслідком українізації модерну рубежу ХХ ст. у формі національного романтизму. Теоретики і практики професії опинилися у центрі формування життєвого світу нового суспільства, в ідеології якого створення національної архітектури з первісних прототипів і запозичення семантичних образів традиційного житла не відповідало модерністському дистанціюванню і абстрагуванню сенсу. Напрямком архітектурної освіти, відповідної реаліям стилю, що зароджується, ідеологічний зміст «соцреалізму», розрахованого на глобальну уніфікацію творчого мислення і централізацію архітектурного процесу.