Вип. 43(1)

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/283

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 17
 • Документ
  Причини руйнування об’єктів-пам’яток архітектури і способи підсилення несучої здатності основ і фундаментів
  (КНУБА, 2016) Орленко, М. І.
  Описано причини руйнування будівель, які розділяються на внутрішні і зовнішні. Показано, як впливають негативні чинники на стан будівлі. Проаналізовано існуючи способи підсилення несучої здатності основ і фундаментів.
 • Документ
  Ретроспективний аналіз рекреаційних об'єктів гірської частини Івано-Франківської області
  (КНУБА, 2016) Голубчак, К. Т.
  У даному дослідженні проаналізовано існуючий стан курортнорекреаційної інфраструктури гірської частини Івано-Франківської області. З метою виявлення недоліків та перспектив розвитку сучасної рекреаційнотуристичної галузі Івано-Франківської області, проведено ретроспективне дослідження процесу формування рекреаційно-туристичного комплексу гірської частини Прикарпаття та охарактеризовано сучасні тенденції його розвитку.
 • Документ
  Особливості професійної підготовки молодших спеціалістів художників у сучасній мистецькій практиці
  (КНУБА, 2016) Волкова, Н. В.
  У статті розкрито один із шляхів підвищення рівня теоретичних знань з дисципліни «Історія образотворчого мистецтва» при професійній підготовці молодших спеціалістів художників і висвітлено практичний досвід з його застосування на базі Миргородського художньо-промислового коледжу імені М. В. Гоголя Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, що полягає у впровадженні розроблених методичних рекомендацій щодо вивчення даної дисципліни, у яких наведена структура опису творів мистецтва та подані приклади: опис живописного твору за карткою опитування та у довільній формі; порівняльний аналіз живописних творів; приклад розширеного аналізу живописного твору
 • Документ
  Збереження історико-архітектурного середовища малого історичного міста та пристосування для функції туризму
  (КНУБА, 2016) Величко, С. Ю.
  Малі історичні поселення України мають велику кількість історико-культурних цінностей та накопичений ресурсний потенціал. В статті проаналізовані їхні особливості та виявлені фактори, що стримують розвиток туризму. Містобудівні питання раціонального використання пам'яток історії та культури є на даний момент актуальними і вимагають негайного вирішення. Досліджується тема специфіки забудови і просторової організації малих історичних міст при формуванні ї як центрів туризму
 • Документ
  К пониманию социальной проблематики устойчивого развития в архитектуре
  (КНУБА, 2016) Блинова, М. Ю.; Скороходова, А. В.; Родик, Я. С.
  В статье предлагается рассмотреть реализацию концепции устойчивого развития в сфере архитектуры с точки зрения ее социального аспекта. Исследуются основные направления, утверждающие первичность социокультурных оснований в формировании современной профессиональной идеологии. Утверждается, что для полноценной имплементации устойчивого развития в сфере архитектуры необходимо развивать социокультурные представления в профессиональном мышлении архитектора
 • Документ
  Мультимедійні технології в навчанні декоративно-прикладному мистецтву
  (КНУБА, 2016) Близнюк, М. М.
  Педагогічна практика навчання декоративно-прикладному мистецтву проходить новий етап комп’ютеризації з різних наукових дисциплін, викликаний розвитком мультимедійних технологій. В інтерактивному режимі роботи графіка, анімація, фото, відео, звук, текст створюють інтегроване інформаційне середовище, в якому користувач знаходить якісно нові можливості, спроможні відігравати роль вагомого засобу активізації навчальнопізнавальної діяльності студентів
 • Документ
  Поєднання «класичних» графічних технік з цифровими технологіями в проектній графіці
  (2016) Бердинських, С. О.
  У статті розроблено класифікацію способів поєднання технік та інструментарію традиційних (рукотворних) засобів проектування з цифровими графічними технологіями у завданнях художнього формоутворення. Встановлено пріоритети використання цих способів у формотворчому процесі.
 • Документ
  Архітектура станційних комплексів Північно-Донецької та Кубанської залізниць у творчому доробку С.П. Тимошенка
  (КНУБА, 2016) Бенедюк, П. О.
  В статті розглянуто архітектуру, стилістичні особливості та морфологічну структуру будівель станційних комплексі Північно-Донецької та Кубанської залізниць, збудованих на поч. XX ст. за проектами інженераархітектора С.П. Тимошенка.
 • Документ
  Взаємовпливи у застосуванні художнього металу в архітектурі палаців та інших типів споруд ХVIII–XIX ст. м. Львова
  (КНУБА, 2016) Базилевич, В. В.
  Проаналізовано аналоги художнього металу палаців м. Львова в інших типах споруд міста XVIII–XIX ст. Визначено носії взаємовпливів художнього металу палаців та інших типів споруд міста.
 • Документ
  Адаптація пам'яток архітектури для маломобільних груп населення: аналіз закордонного досвіду
  (КНУБА, 2016) Городецька, М. В.
  В статті аналізується закордонний досвід адаптації пам’яток архітектури для маломобільних груп населення, а саме засоби горизонтального та вертикального переміщення