Розрахунок статично невизначуваних рам методом сил : методичні вказівки та індивідуальні завдання до виконання розрахунково-графічної роботи

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Автори
Лізунов, Петро Петрович
Недін, Валентин Олегович
Козак, Андрій Анатолійович
Кара, І. Д.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Містять короткі теоретичні відомості, методичні вказівки, приклад розрахунку статично невизначуваних рам методом сил та завдання для виконання розрахунково-графічної роботи. Призначено для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньої програми «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів».
Опис
В авторській редакції.
Ключові слова
кафедра будівельної механіки, рами статично невизначувані, розрахунок рам методом сил
Бібліографічний опис
Розрахунок статично невизначуваних рам методом сил : методичні вказівки та індивідуальні завдання до виконання розрахунково-графічної роботи : для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньої програми «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі : П. П. Лізунов, В. О. Недін, А. А. Козак, І. Д. Кара. – Київ : КНУБА, 2023. – 32 с. - Бібліогр. : с. 31.