Процеси управління житловим фондом міста

Ескіз недоступний
Дата
2010
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Проведено системний аналіз проблем і характеристик управління житловим фондом за сучасних умов господарювання. Запропоновано підхід до формування і аналізу цілей. Визначено головні бізнес-процеси управління, показано їх взаємозв’язок між собою та їх місце в системі управління.
Опис
Ключові слова
місто, житлова сфера, бізнес-процес, управління, кафедра інформаційних технологій
Бібліографічний опис
Гайна Г. А. Процеси управління житловим фондом міста / Г. А. Гайна // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2010. – № 4. – С. 35 - 39. - Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання