Процеси управління житловим фондом міста

Ескіз

Дата

2010

Автори

Гайна, Г. А.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Проведено системний аналіз проблем і характеристик управління житловим фондом за сучасних умов господарювання. Запропоновано підхід до формування і аналізу цілей. Визначено головні бізнес-процеси управління, показано їх взаємозв’язок між собою та їх місце в системі управління.

Опис

Ключові слова

місто, житлова сфера, бізнес-процес, управління, кафедра інформаційних технологій

Бібліографічний опис

Гайна Г. А. Процеси управління житловим фондом міста / Г. А. Гайна // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2010. – № 4. – С. 35 - 39. - Бібліогр. : 4 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset