Контроль аеродинамічних характеристик елементів лопатевого апарату газоперекачувального агрегату з урахуванням зміни їх конфігурації

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Автори
Заміховський, Леонід
Іванюк, Наталія
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Проаналізовано результати розрахунків аеродинамічних характеристик еліптичних профілів лопатей за розробленою методикою на основі інтегрального рівняння Фредгольма другого роду, встановлено особливості процесу обтікання лопатей за різних значень кута атаки та параметрів еліпса. Розглянуто особливості відтворення профілю лопатей за експериментально-визначеними координатами певної множини точок їх поверхні. Проведено розрахунки аеродинамічних характеристик для різних типів геометрії лопатей.
Опис
Ключові слова
лопать, обтікання, інтегральне рівняння, профіль, аеродинамічні характеристики, vane, profile, gas flow
Бібліографічний опис
Заміховський Л. Контроль аеродинамічних характеристик елементів лопатевого апарату газоперекачувального агрегату з урахуванням зміни їх конфігурації / Л. Заміховський, Н. Іванюк // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. К. Сукач. - Київ : КНУБА, 2012. - Вип. 80. - С. 92 - 97. Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання