Вип. 80

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 16 з 16
 • Документ
  Аналітичні методи розрахунку навантажень вантажопідйомних машин: застосування перетворення лапласа
  (КНУБА, 2012) Діктерук, Михайло; Човнюк, Юрій; Почка, Костянтин
  Наведено розрахункову та аналогову моделі розрахунку маятникових коливань вантажу, які виникають при експлуатації мостових кранів. У якості аналітичного методу розрахунку навантажень у системі “вантажний візок-канат-вантаж” використане перетворення Лапласа, яке дозволяє врахувати вплив у вказаній системі наявних сил сухого тертя.
 • Документ
  Оптимізація усталеного режиму руху кранового візка з гнучким підвісом вантажу за кінетичними критеріями
  (КНУБА, 2012) Ловейкін, Вячеслав; Шевчук, Олександр
  У статі розглянуто спосіб усунення коливань вантажу при усталеному русі кранового візка. Визначені оптимальні режими руху кранового візка за яких вантаж не здійснює коливання протягом усталеного режиму руху. Оптимізація руху кранового візка проводиться за допомогою варіаційного числення. За регулюючий параметр вибрано зусилля, що діє на крановий візок зі сторони привідного механізму.
 • Документ
  Контроль аеродинамічних характеристик елементів лопатевого апарату газоперекачувального агрегату з урахуванням зміни їх конфігурації
  (КНУБА, 2012) Заміховський, Леонід; Іванюк, Наталія
  Проаналізовано результати розрахунків аеродинамічних характеристик еліптичних профілів лопатей за розробленою методикою на основі інтегрального рівняння Фредгольма другого роду, встановлено особливості процесу обтікання лопатей за різних значень кута атаки та параметрів еліпса. Розглянуто особливості відтворення профілю лопатей за експериментально-визначеними координатами певної множини точок їх поверхні. Проведено розрахунки аеродинамічних характеристик для різних типів геометрії лопатей.
 • Документ
  Застосування методу гармонічного балансу для аналізу маятникових коливань вантажу в процесах пуску/гальмування мостових кранів
  (КНУБА, 2012) Човнюк, Юрій; Почка, Костянтин; Діктерук, Михайло
  Наведено аналіз маятникових коливань вантажу в процесах пуску/гальмування мостових кранів. Застосування методу гармонічного балансу дозволяє встановити динамічну піддатливість та динамічні переміщення як функції частоти коливань з демпфіруванням, обумовленим сухим тертям.
 • Документ
  Методологія застосування інтервальної оцінки для мінімізації ризику класифікатора опорно-векторних машин
  (КНУБА, 2012) Галкін, Олександр
  Досліджена методологія отримання обмежень та оцінок помилки процедури пропуску, що є об'єктивною оцінкою помилки узагальнення. Розглянуто випадок нероздільності та застосування обмежень на здатність узагальнення ОВМ. Дана точна оцінка процедури пропуску з використанням можливості заміни діаметра навчальних точок на інтервал опорних векторів після процедури пропуску.
 • Документ
  Виявлення взаємних блокувань в mpi програмах
  (КНУБА, 2012) Гавриленко, Валерій; Галкін, Олександр; Ковальчук, Оксана; Обшта, Анатолій
  Досліджено способи виявлення ситуацій, за яких використання блокуючих та деяких неблокуючих двоточкових процедур, а також колективних процедур може призвести до взаємного блокування. Наведено основні способи використання програми MPI-CHECK при виявленні блокувань. Показані приклади використання стратегії «рукостискання» для блокуючих та неблокуючих двоточкових процедур, а також колективних процедур MPI.
 • Документ
  Автоматизована система підготовки та оптимізації застосування будівельної техніки
  (КНУБА, 2012) Сукач, Михайло; Хоменко, Микола; Литвиненко, Іван
  Створено автоматизовану систему керування виробничими процесами, розробкою технологій та машин на рівні низових будівельних, сільськогосподарських та інших підприємств. Система містить у собі методи і засоби виконання інженерно-економічної підготовки, виробничого планування, техніко-економічного аналізу та керування технологічними процесами виробництва.
 • Документ
  Чисельний метод оцінювання забоїв машин для земляних робіт
  (КНУБА, 2012) Богуславський, Вадим
  З допомогою аналізу літературних джерел конкретизовано поняття «забій машин для земляних робіт», запропонована методика визначення якості забоїв , одержані одиничні і комплексні показники якості, показані можливі діапазони якості, їх вплив на робочий процес машин для земляних робіт, а також зв`язок якості забоїв з потужністю і продуктивністю машин.
 • Документ
  Особливості конструювання та розрахунку модернізованого ківшового бурильного обладнання з роздільним обертанням складових грунторуйнівної частини
  (КНУБА, 2012) Смірнов, Вячеслав; Головань, Василь; Лук’яненко, Віталій
  В статті наведено результати досліджень по створенню нової конструкції ківшового бурильного обладнання з роздільним обертанням складових грунторуйнівної частини та з відцентровим розвантаженням накопичувача. Об ладнання призначене для роботи в півзвязних складних грунтах, в яких доцільно використовувати робочі органи з підвищеною транспортуючою та грунторуйнівною спроможністю. Приведено рекомендації по конструюванню та розрахункам нового робочого органа, вибору геометричних параметрів.
 • Документ
  Розробка гідроприводу для імпульсної подачі зуба розпушника
  (КНУБА, 2012) Пелевін, Леонід; Мельниченко, Богдан
  Проведено оглядовий аналіз існуючих видів робочих органів активної дії розпушників. Розроблено гідропривід для динамічного руйнування ґрунту методом імпульсного відриву при заглибленні та виглибленні зуба розпушника, який дає змогу зменшити навантаження на ланки навіски та зменшити енергоємність розробки ґрунту. Складено математичну модель для визначення параметрів процесу динамічного руйнування ґрунтів, залежно від яких було встановлено основні параметри гідроприводу. Проведено динамічний розрахунок гідроприводу, в якому було визначена необхідна швидкість переміщення поршня гідроциліндра та порівняно з необхідною швидкістю динамічного руйнування ґрунту.
 • Документ
  Динаміка ріжучої кромки наконечника обладнаного консоллю
  (КНУБА, 2012) Пелевін, Леонід; Пристайло, Микола
  В статті доказано, що різання грунту наконечником з консоллю необхідно розглядати на основі теорії розповсюдження хвиль деформації. Визначено умови процесу для необхідної деформації консолі. Розраховано силу, яка потрібна для такої деформації, потенційну енергію зігнутої консолі, її швидкість розгинання, енергію удару об грунт та робочу довжину консолі.
 • Документ
  Дослідження впливу технологічних факторів на довговічність опорної рами
  (КНУБА, 2012) Заліско, Ігор
  Досліджено вплив технологічних факторів на довговічність опорних рам. Отримані аналітичні залежності для визначення напружень і залишкових деформацій. Визначено вплив залишкових напружень після зварювання і коефіцієнти концентрації напружень на довговічність металоконструкції опорної рами автокрану. За результатами експериментальних досліджень визначені геометричні параметри що зумовлюють неоднорідність металоконструкції рами.
 • Документ
  Динамічна взаємодія роликових робочих органів з бетонною сумішшю
  (КНУБА, 2012) Зайченко, Стефан
  Розглянуті концепції і основні моделі течії бетонних сумішей. Використана модель в’язко-пластичного середовища Бінгама, що дозволяє врахувати додаткові складові опори бетонної суміші, які викликані динамічними навантаженнями робочих органів при формуванні кільцевого кріплення підземної споруди.
 • Документ
  Підвищення експлуатаційних показників абразивного інструменту
  (КНУБА, 2012) Абрашкевич, Юрій; Пелевін, Леонід; Поліщук, Андрій
  Проведено реологічні дослідження абразивної маси, що використовується для виготовлення абразивних армованих кругів з ціллю стабілізації її властивостей під час виготовлення інструменту об’ємним способом. Розроблено рекомендації щодо стабілізації властивостей геометричних і експлуатаційних параметрів готових абразивних армованих кругів та рекомендації по підвищенню їхніх експлуатаційних показників.
 • Документ
  Розробка алгоритму роботи системи керування механізмами баштового крана
  (КНУБА, 2012) Шумілов, Георгій
  Здійснено аналіз способів керування механізмами вантажопідйомних кранів. Складено блок-схему загального алгоритму роботи мехатронної системи, яка керує механізмами зміни вильоту та підйому вантажу та визначена її суть. Розроблений алгоритм дозволяє підвищити ефективність роботи баштового крана за рахунок передачі деяких функцій керування від оператора до мехатронної системи.
 • Документ
  Вплив розгойдування вантажу на ефективність кранів із шарнірно-зчленованою стріловою системою
  (КНУБА, 2012) Ловейкін, Вячеслав; Паламарчук, Дмитро; Іщук, Валерія
  В статті розглянуто фактори негативного впливу розгойдування вантажу на ефективність кранів з шарнірно-зчленованою стріловою системою. Детально описані наслідки цього впливу як на конструкцію самої стрілової системи, так і на зменшення продуктивності перевантажувальних робіт. Крім того, наведено шляхи зменшення динамічних навантажень на ланки стрілової системи.