Вип. 80

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/113

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 16
 • Документ
  Аналітичні методи розрахунку навантажень вантажопідйомних машин: застосування перетворення лапласа
  (КНУБА, 2012) Діктерук, Михайло; Човнюк, Юрій; Почка, Костянтин
  Наведено розрахункову та аналогову моделі розрахунку маятникових коливань вантажу, які виникають при експлуатації мостових кранів. У якості аналітичного методу розрахунку навантажень у системі “вантажний візок-канат-вантаж” використане перетворення Лапласа, яке дозволяє врахувати вплив у вказаній системі наявних сил сухого тертя.
 • Документ
  Оптимізація усталеного режиму руху кранового візка з гнучким підвісом вантажу за кінетичними критеріями
  (КНУБА, 2012) Ловейкін, Вячеслав; Шевчук, Олександр
  У статі розглянуто спосіб усунення коливань вантажу при усталеному русі кранового візка. Визначені оптимальні режими руху кранового візка за яких вантаж не здійснює коливання протягом усталеного режиму руху. Оптимізація руху кранового візка проводиться за допомогою варіаційного числення. За регулюючий параметр вибрано зусилля, що діє на крановий візок зі сторони привідного механізму.
 • Документ
  Контроль аеродинамічних характеристик елементів лопатевого апарату газоперекачувального агрегату з урахуванням зміни їх конфігурації
  (КНУБА, 2012) Заміховський, Леонід; Іванюк, Наталія
  Проаналізовано результати розрахунків аеродинамічних характеристик еліптичних профілів лопатей за розробленою методикою на основі інтегрального рівняння Фредгольма другого роду, встановлено особливості процесу обтікання лопатей за різних значень кута атаки та параметрів еліпса. Розглянуто особливості відтворення профілю лопатей за експериментально-визначеними координатами певної множини точок їх поверхні. Проведено розрахунки аеродинамічних характеристик для різних типів геометрії лопатей.
 • Документ
  Застосування методу гармонічного балансу для аналізу маятникових коливань вантажу в процесах пуску/гальмування мостових кранів
  (КНУБА, 2012) Човнюк, Юрій; Почка, Костянтин; Діктерук, Михайло
  Наведено аналіз маятникових коливань вантажу в процесах пуску/гальмування мостових кранів. Застосування методу гармонічного балансу дозволяє встановити динамічну піддатливість та динамічні переміщення як функції частоти коливань з демпфіруванням, обумовленим сухим тертям.
 • Документ
  Методологія застосування інтервальної оцінки для мінімізації ризику класифікатора опорно-векторних машин
  (КНУБА, 2012) Галкін, Олександр
  Досліджена методологія отримання обмежень та оцінок помилки процедури пропуску, що є об'єктивною оцінкою помилки узагальнення. Розглянуто випадок нероздільності та застосування обмежень на здатність узагальнення ОВМ. Дана точна оцінка процедури пропуску з використанням можливості заміни діаметра навчальних точок на інтервал опорних векторів після процедури пропуску.
 • Документ
  Виявлення взаємних блокувань в mpi програмах
  (КНУБА, 2012) Гавриленко, Валерій; Галкін, Олександр; Ковальчук, Оксана; Обшта, Анатолій
  Досліджено способи виявлення ситуацій, за яких використання блокуючих та деяких неблокуючих двоточкових процедур, а також колективних процедур може призвести до взаємного блокування. Наведено основні способи використання програми MPI-CHECK при виявленні блокувань. Показані приклади використання стратегії «рукостискання» для блокуючих та неблокуючих двоточкових процедур, а також колективних процедур MPI.
 • Документ
  Автоматизована система підготовки та оптимізації застосування будівельної техніки
  (КНУБА, 2012) Сукач, Михайло; Хоменко, Микола; Литвиненко, Іван
  Створено автоматизовану систему керування виробничими процесами, розробкою технологій та машин на рівні низових будівельних, сільськогосподарських та інших підприємств. Система містить у собі методи і засоби виконання інженерно-економічної підготовки, виробничого планування, техніко-економічного аналізу та керування технологічними процесами виробництва.
 • Документ
  Чисельний метод оцінювання забоїв машин для земляних робіт
  (КНУБА, 2012) Богуславський, Вадим
  З допомогою аналізу літературних джерел конкретизовано поняття «забій машин для земляних робіт», запропонована методика визначення якості забоїв , одержані одиничні і комплексні показники якості, показані можливі діапазони якості, їх вплив на робочий процес машин для земляних робіт, а також зв`язок якості забоїв з потужністю і продуктивністю машин.
 • Документ
  Особливості конструювання та розрахунку модернізованого ківшового бурильного обладнання з роздільним обертанням складових грунторуйнівної частини
  (КНУБА, 2012) Смірнов, Вячеслав; Головань, Василь; Лук’яненко, Віталій
  В статті наведено результати досліджень по створенню нової конструкції ківшового бурильного обладнання з роздільним обертанням складових грунторуйнівної частини та з відцентровим розвантаженням накопичувача. Об ладнання призначене для роботи в півзвязних складних грунтах, в яких доцільно використовувати робочі органи з підвищеною транспортуючою та грунторуйнівною спроможністю. Приведено рекомендації по конструюванню та розрахункам нового робочого органа, вибору геометричних параметрів.
 • Документ
  Розробка гідроприводу для імпульсної подачі зуба розпушника
  (КНУБА, 2012) Пелевін, Леонід; Мельниченко, Богдан
  Проведено оглядовий аналіз існуючих видів робочих органів активної дії розпушників. Розроблено гідропривід для динамічного руйнування ґрунту методом імпульсного відриву при заглибленні та виглибленні зуба розпушника, який дає змогу зменшити навантаження на ланки навіски та зменшити енергоємність розробки ґрунту. Складено математичну модель для визначення параметрів процесу динамічного руйнування ґрунтів, залежно від яких було встановлено основні параметри гідроприводу. Проведено динамічний розрахунок гідроприводу, в якому було визначена необхідна швидкість переміщення поршня гідроциліндра та порівняно з необхідною швидкістю динамічного руйнування ґрунту.