Мол як новий міської споруди (на прикладі Київа)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Автори
Березко, О. В.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
у статті проведено аналіз передумов виникнення молів та аналіз значення самого терміну «мол». Проаналізовано зміни, що відбулися при трансформації молу із заміської у міську споруду. На основі аналізу планувальних організацій молів Києва, досліджено особливості молу як міської споруди.
Опис
Ключові слова
мол, планувальна організація, об’ємно-просторове рішення, автомобілізація, міська споруда
Бібліографічний опис
Березко О. В. Мол як новий міської споруди (на прикладі Київа) / О. В. Березко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2013. - Вип. 34. - С. 415-421. - Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання