Технологія комп’ютерного моделювання об’єктів дизайну за лініями обрису поверхонь обертання

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Автори
Суліменко, С. Ю.
Сазонов, К. О.
Анпілогова, В. О.
Левіна, Ж. Г.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В роботі розглядаються питання інформаційного та геометричного забезпечення етапів моделювання криволінійних поверхонь на перспективних зображеннях. Обґрунтовано вибір графічних пакетів.
Опис
Ключові слова
об’єкти дизайну, комп’ютерне моделювання, лінія обрису, поверхні обертання, площина симетрії, кафедра інформаційних технологій в архітектурі, кафедра нарисної геометрії та інженерної графіки
Бібліографічний опис
Технологія комп’ютерного моделювання об’єктів дизайну за лініями обрису поверхонь обертання / С. Ю. Суліменко, К. О. Сазонов, В. О. Анпілогова, Ж. Г. Левіна // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2017. - Вип. 49. - С. 195 - 201. - Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання