Шляхи розвитку готельних комплексів в сучасній Україні на прикладі санаторна - оздоровчих баз на території південного берегу Криму (ПБК)

Ескіз недоступний
Дата
2013
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглядається сучасний стан санаторна – оздоровчих комплексів. Виявлені їх недоліки та переваги. Автор приходить до висновку, що існує нагальна потреба у проведенні реконструкції санаторіїв, для створення відпочинку, що відповідав би сучасним нормам та потребам. Запропоновані шляхи вирішення цих проблем.
Опис
Ключові слова
кафедра архітектурного проектування цивільних будівель і споруд, готелі, готельні комплекси, санаторії, санаторна – оздоровчі комплекси
Бібліографічний опис
Єжова О. І. Шляхи розвитку готельних комплексів в сучасній Україні на прикладі санаторна - оздоровчих баз на території південного берегу Криму (ПБК) / О. І. Єжова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2013. - Вип. 33. - С. 361-364. - Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання