Шляхи розвитку готельних комплексів в сучасній Україні на прикладі санаторна - оздоровчих баз на території південного берегу Криму (ПБК)

Ескіз

Дата

2013

Автори

Єжова, О. І.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглядається сучасний стан санаторна – оздоровчих комплексів. Виявлені їх недоліки та переваги. Автор приходить до висновку, що існує нагальна потреба у проведенні реконструкції санаторіїв, для створення відпочинку, що відповідав би сучасним нормам та потребам. Запропоновані шляхи вирішення цих проблем.

Опис

Ключові слова

кафедра архітектурного проектування цивільних будівель і споруд, готелі, готельні комплекси, санаторії, санаторна – оздоровчі комплекси

Бібліографічний опис

Єжова О. І. Шляхи розвитку готельних комплексів в сучасній Україні на прикладі санаторна - оздоровчих баз на території південного берегу Криму (ПБК) / О. І. Єжова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2013. - Вип. 33. - С. 361-364. - Бібліогр. : 4 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset