Психологія : методичні вказівки

Ескіз

Дата

2023

Автори

Мороз, І. М.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто вимоги підготовки до практичних занять та самостійної роботи студентів. Містять змістовні модулі, ключові слова тем, список літератури для самостійної підготовки, а також вимоги до написання і оформлення індивідуальних робіт. Призначено для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 017 «Фізична культура і спорт»

Опис

Ключові слова

психологія, кафедра професійної освіти

Бібліографічний опис

Психологія : методичні вказівки до вивчення курсу : для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладач : І. М. Мороз. – Київ : КНУБА, 2023. – 36 с. - Бібліогр. : с. 25.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset