Марковские модели прогнозирования эксплуатационных параметров компьютерных сетей

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Автори
Терейковская, Л. А.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Разработаны марковские модели, позволяющие прогнозировать значения эксплуатационных параметров компьютерных сетей на нестационарных режимах функционирования. Особенностью разработанных моделей является расчет параметров на основании результатов вейвлет-анализа динамики эксплуатационных параметров. Указаны пути усовершенствования модели.
Опис
Ключові слова
компьютерная сеть, марковская модель, марковская цепь, переходные вероятности, нестационарный процесс, прогнозирование, вейвлет-анализ, кафедра інформаційних технологій проектування та прикладної математики
Бібліографічний опис
Терейковская Л. А. Марковские модели прогнозирования эксплуатационных параметров компьютерных сетей / Л. А. Терейковская // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2011. – № 6. – С. 151 - 154. - Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання