Інтернаціональні впливи та засоби регіональної архітектурно-стилістичної виразності гостьових будівель Західної України ХУІІ-ХІХ ст.

Анотація
Здійснено порівняльний аналіз фасадів гостьових будівель Західної України та сусідніх країн.
Опис
Ключові слова
автентичні гостьові будівлі, історичний вплив, традиції, Кафедра інформаційних технологій в архітектурі, аутентичные гостевые здания, историческое влияние, традиции, historical hotel's buildings, historical impact, traditions
Бібліографічний опис
Козакова О. М. Інтернаціональні впливи та засоби регіональної архітектурно-стилістичної виразності гостьових будівель Західної України ХУІІ-ХІХ ст. / О. М. Козакова, В. В. Товбич // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2015. – Вип. 7. – С.325-333. – Бібліогр. : 7 назв.
Зібрання