Методичні підходи до прогнозування туристичних потоків (на прикладі м. Одеси)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2008
Автори
Пантюхіна, О. Ю.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Запропонована автором методика прогнозування туристичних потоків може бути широко впроваджена в генеральних планах історичних , курортних , інших міст - центрів туризму з метою резервування та благоустрою значних за площею територій , необхідних для створення туристичної інфраструктури міжнародного рівня
Опис
Ключові слова
кафедра ландшафтної архітектури, інфраструктура туристична, Одеса, прогнозування туристичних потоків
Бібліографічний опис
Пантюхіна О. Ю. Методичні підходи до прогнозування туристичних потоків (на прикладі м. Одеси) / О. Ю. Пантюхіна // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2008. - Вип. 20. - С. 220-228. - Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання