Новий елемент розселення як засіб досягнення сталого розвитку країни

Ескіз недоступний
Дата
2011
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В статті викладено результати аналізу розвитку прирічкового розселення. Розглянуто приклади вітчизняних екополісів . Запропоновано місцерозташування просторової концепції нового елемента розселення .
Опис
Ключові слова
кафедра містобудування, урбанізація, новий елемент розселення, прирічкова територія, екополіс, урбанизация, новый элемент расселения, приречная территория, экополис, urbanization, new element of settlement, riverine area, Ecopolis
Бібліографічний опис
Захарова А. В. Новий елемент розселення як засіб досягнення сталого розвитку країни / А. В. Захарова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2011. - Вип. 26. - С. 128-134. - Бібліогр. : 14 назв.
Зібрання