Особливості використання моментної схеми скінчених елементів (МССЕ) при нелінійних розрахунках оболонок і пластин

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Автори
Баженов, В. А.
Сахаров, О. С.
Гуляр, О. І.
Пискунов, C. О.
Максим’юк, Ю. В.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
На основі МССЕ створений оболонковий СЕ загального типу, який дозволяє проводити аналіз напружено-деформованого стану вісесиметричних оболонок і пластин в задачах фізичної і геометричної нелінійності. Наведені основні положення нелінійної теорії пружності, алгоритми розв’язання системи нелінійних рівняння для визначення температурних і пластичних деформацій.
Опис
Ключові слова
метод скінчених елементів, температурні деформації, деформації пластичності, геометрично нелінейне деформування, кафедра будівельної механіки
Бібліографічний опис
Особливості використання моментної схеми скінчених елементів (МССЕ) при нелінійних розрахунках оболонок і пластин / В. А. Баженов, О. С. Сахаров, О. І. Гуляр // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2014. – Вип. 92. – С. 3-16. - Бібліогр. : 9 назв.
Зібрання