Навчально-лікувальні заклади блочного та павільйонного композиційних типів для дітей з вадами розвитку

Ескіз

Дата

2014

Автори

Кравченко, І. Л.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У статті представлено аналіз закордонного досвіду проектування та будівництва навчально-лікувальних закладів (НЛЗ) за композиційною ознакою для дітей з вадами розвитку. Для аналізу обрані НЛЗ блочного та павільйонного композиційних типів.

Опис

Ключові слова

навчально-лікувальні заклади (НЛЗ) для дітей з вадами розвитку, діти та підлітки з фізичними вадами, блочний композиційний тип, павільйонний композиційний тип, учебно-лечебные учреждения для детей с недостатками развития, дети и подростки с физическими недостатками, блочный композиционный тип, павильонный композиционный тип, educational-curative establishments for disabled children, disabled children and teenagers, sectional composition type, pavilion composition type, кафедра теорії архітектури

Бібліографічний опис

Кравченко І. Л. Навчально-лікувальні заклади блочного та павільйонного композиційних типів для дітей з вадами розвитку / І. Л. Кравченко // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2014. – Вип. 3. – С. 22-31. – Бібліогр. : 5 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset