Методи оцінки показників безвідмовності одноківшових екскаваторів за характеристиками потоку відмов

Ескіз недоступний
Дата
2004
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглядаючи одноківшові гідрофіковані екскаватори з точки зору їх надійності як відновлювальні складні технічні системи, слід виділити три основних види відмов, які мають місце при їх експлуатації: параметричні, раптові та так звані квазіраптові.
Опис
Ключові слова
кафедра машин і обладнання технологічних процесів, методи оцінки показників, методи оцінки показників одноківшових екскаваторів, характеристика потоку відмов
Бібліографічний опис
Лесько В. І. Методи оцінки показників безвідмовності одноківшових екскаваторів за характеристиками потоку відмов / В. І. Лесько // Техніка будівництва : наук.-техн. журн. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; відп. ред. І. І. Назаренко. - Київ : КНУБА, 2004. - Вип. 16. - С. 27-35. - Бібліогр. : 9 назв.
Зібрання