Вип. 16

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/309

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 14
 • Документ
  Организационные принципы усовершенствования технологии обустройства бетонных полов
  (КНУБА, 2004) Меграбян, Х. А.
  Решение организацинно-производственных задач обустройства бетонных полов направленный на минимизацию затрат в сферах организации использования предельной полезности, долговечности и высоком качестве уплотнения бетонной смеси выполнено с помощью функционально-стоимотного анализа.
 • Документ
  Методи оцінки показників безвідмовності одноківшових екскаваторів за характеристиками потоку відмов
  (КНУБА, 2004) Лесько, В. І.
  Розглядаючи одноківшові гідрофіковані екскаватори з точки зору їх надійності як відновлювальні складні технічні системи, слід виділити три основних види відмов, які мають місце при їх експлуатації: параметричні, раптові та так звані квазіраптові.
 • Документ
  Дослідження та принципи розрахунку тримасних віброударних гідравлічних трамбівок
  (КНУБА, 2004) Свідерський, А. Т.
  В будівництві для ущільнення ґрунтів та будівельних сумішей все ширше використовуються віброплити та вібротрамбівки, особливо в стислих умовах та при невеликих об’ємах виконуваних робіт. Розвиток науки та промислове використання революційних технологій в області створення нових матеріалів, застосування сучасних технологічних процесів, комп'ютерної техніки зробив економічно вигідним використання цих машин та їх подальше вдосконалення.
 • Документ
  Оценка влияния уплотняемой бетонной смеси на выбор режимов рабочего органа вибромашины
  (КНУБА, 2004) Сивко, В. И.; Омельченко, А. А.
  Существуют методы расчета вибрационных машин основаны на ряде допущений, которые приводят к тому, что режимы их работы в реальных условиях не соответствуют расчетным.
 • Документ
  Визначення пружних параметрів реологічної моделі пневматичної шини
  (КНУБА, 2004) Пелевін, Л. Є.; Аржаєв, Г. О.; Салтовський, Б. Г.
  При дослідженні питань динаміки колісного рушія, постаченого пневматичною шиною (далі "шина"), останню, найчастіше, приймають у виді невагомого кільця, що має радіус, дорівнює вільному радіусу шини 0r , з'єднаного з ободом колеса радіально деформуються елементами, що представляють собою різні комбінації фундаментальних реологічних тіл (Гука, Ньютона, Сен-Венана [1]).
 • Документ
  Зачистка керамічних заготівок гнучкими елементами
  (КНУБА, 2004) Пентюк, Б. М.
  В останні роки широке розповсюдження у виробництві керамічних виробів знаходить технологія отримання заготівок з прес-порошку методом пресування. Основними перевагами такої технології є скорочення виробничого часу на отримання одного виробу, можливість автоматизації і механізації багатьох процесів.
 • Документ
  Експериментальне дослідження енергетичних характеристик електронасосів системи водопостачання мiст Украiни
  (КНУБА, 2004) Білявський, Ю. В.
  Проблема експериментального дослідження електронасосів має велике значення для визначення ефективності використання їх та намітити шлях та методи вибору електросилового обладнання і елементів автоматики
 • Документ
  Методика підбору складових полімербетону для улаштування хімічностійкої підлоги в цехах м’ясо- молочної промисловості
  (КНУБА, 2004) Лівінський, М. О.
  Цехи підприємств м’ясо-молочної промисловості є агресивними середовищами. Особливо це стосується підлоги на яку попадає велика кількість різних відходів переробки м’яса і молочної продукції. Бетонна підлога за 1,5-2,0 роки експлуатації повністю кородує, руйнується і потребує ремонту. Тому підбір компонентів бетону, включення відповідних полімерів в склад бетону може забезпечити експлуатацію полімербетонної підлоги на протязі 8-10 років, що, в свою чергу, забезпечує значну економію трудових і матеріальних ресурсів. Тому тема даного дослідження є актуальною.
 • Документ
  Применение метода стационарной фазы в исследовании переходного процесса дискретно-континуальных систем с одной степенью свободы движения
  (КНУБА, 2004) Човнюк, Ю. В.
  Известно, что движение линейной системы с одной степенью свободы движения (в рамках модели со сосредоточенными параметрами) под действием внешней силы, "частота" и "амплитуда" которой являются известными функциями времени, описывается уравнением
 • Документ
  Експериментальне дослідження фізико-механічних властивостей будівельних сумішей
  (КНУБА, 2004) Назаренко, І. І.; Клименко, М. О.
  Фізико-механічні властивості оброблюваного середовища, що визначають його динамічне поводження і структуроутворення, вивчені недостатньо і немає єдиної думки, які з властивостей необхідно регламентувати і враховувати при описі руху будівельних сумішей.