Вип. 16

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 14 з 14
 • Документ
  Организационные принципы усовершенствования технологии обустройства бетонных полов
  (КНУБА, 2004) Меграбян, Х. А.
  Решение организацинно-производственных задач обустройства бетонных полов направленный на минимизацию затрат в сферах организации использования предельной полезности, долговечности и высоком качестве уплотнения бетонной смеси выполнено с помощью функционально-стоимотного анализа.
 • Документ
  Методи оцінки показників безвідмовності одноківшових екскаваторів за характеристиками потоку відмов
  (КНУБА, 2004) Лесько, В. І.
  Розглядаючи одноківшові гідрофіковані екскаватори з точки зору їх надійності як відновлювальні складні технічні системи, слід виділити три основних види відмов, які мають місце при їх експлуатації: параметричні, раптові та так звані квазіраптові.
 • Документ
  Дослідження та принципи розрахунку тримасних віброударних гідравлічних трамбівок
  (КНУБА, 2004) Свідерський, А. Т.
  В будівництві для ущільнення ґрунтів та будівельних сумішей все ширше використовуються віброплити та вібротрамбівки, особливо в стислих умовах та при невеликих об’ємах виконуваних робіт. Розвиток науки та промислове використання революційних технологій в області створення нових матеріалів, застосування сучасних технологічних процесів, комп'ютерної техніки зробив економічно вигідним використання цих машин та їх подальше вдосконалення.
 • Документ
  Оценка влияния уплотняемой бетонной смеси на выбор режимов рабочего органа вибромашины
  (КНУБА, 2004) Сивко, В. И.; Омельченко, А. А.
  Существуют методы расчета вибрационных машин основаны на ряде допущений, которые приводят к тому, что режимы их работы в реальных условиях не соответствуют расчетным.
 • Документ
  Визначення пружних параметрів реологічної моделі пневматичної шини
  (КНУБА, 2004) Пелевін, Л. Є.; Аржаєв, Г. О.; Салтовський, Б. Г.
  При дослідженні питань динаміки колісного рушія, постаченого пневматичною шиною (далі "шина"), останню, найчастіше, приймають у виді невагомого кільця, що має радіус, дорівнює вільному радіусу шини 0r , з'єднаного з ободом колеса радіально деформуються елементами, що представляють собою різні комбінації фундаментальних реологічних тіл (Гука, Ньютона, Сен-Венана [1]).
 • Документ
  Зачистка керамічних заготівок гнучкими елементами
  (КНУБА, 2004) Пентюк, Б. М.
  В останні роки широке розповсюдження у виробництві керамічних виробів знаходить технологія отримання заготівок з прес-порошку методом пресування. Основними перевагами такої технології є скорочення виробничого часу на отримання одного виробу, можливість автоматизації і механізації багатьох процесів.
 • Документ
  Експериментальне дослідження енергетичних характеристик електронасосів системи водопостачання мiст Украiни
  (КНУБА, 2004) Білявський, Ю. В.
  Проблема експериментального дослідження електронасосів має велике значення для визначення ефективності використання їх та намітити шлях та методи вибору електросилового обладнання і елементів автоматики
 • Документ
  Методика підбору складових полімербетону для улаштування хімічностійкої підлоги в цехах м’ясо- молочної промисловості
  (КНУБА, 2004) Лівінський, М. О.
  Цехи підприємств м’ясо-молочної промисловості є агресивними середовищами. Особливо це стосується підлоги на яку попадає велика кількість різних відходів переробки м’яса і молочної продукції. Бетонна підлога за 1,5-2,0 роки експлуатації повністю кородує, руйнується і потребує ремонту. Тому підбір компонентів бетону, включення відповідних полімерів в склад бетону може забезпечити експлуатацію полімербетонної підлоги на протязі 8-10 років, що, в свою чергу, забезпечує значну економію трудових і матеріальних ресурсів. Тому тема даного дослідження є актуальною.
 • Документ
  Применение метода стационарной фазы в исследовании переходного процесса дискретно-континуальных систем с одной степенью свободы движения
  (КНУБА, 2004) Човнюк, Ю. В.
  Известно, что движение линейной системы с одной степенью свободы движения (в рамках модели со сосредоточенными параметрами) под действием внешней силы, "частота" и "амплитуда" которой являются известными функциями времени, описывается уравнением
 • Документ
  Експериментальне дослідження фізико-механічних властивостей будівельних сумішей
  (КНУБА, 2004) Назаренко, І. І.; Клименко, М. О.
  Фізико-механічні властивості оброблюваного середовища, що визначають його динамічне поводження і структуроутворення, вивчені недостатньо і немає єдиної думки, які з властивостей необхідно регламентувати і враховувати при описі руху будівельних сумішей.
 • Документ
  Экспериментальные исследования рабочего процесса комбинированного поперечно-поточного и баллистического классификатора
  (КНУБА, 2004) Сергеев, А. М.
  Для определения оптимальных параметров рабочего процесса и аппарата комбинированного метода поперечно-поточной и баллистической классификации изготовлена экспериментальная установка с дисками ротора, позволяющими изменять радиус закрепления и количество ударных пластин. Высота подачи материала задавалась перемещением загрузочного приспособления, а скорость воздушного потока регулировалась изменением величины проходного сечения кожуха заслонкой. Потребляемая мощность измерялась киловатт метром.
 • Документ
  Принцип та методи аналізу нелінійної динаміки ударно- вібраційних майданчиків з електромагнітним приводом
  (КНУБА, 2004) Човнюк, Ю. В.; Корнійчук, Б. В.
  Зростаючі масштаби виробництва збірного залізобетону на сучасному етапі вимагають неперервного вдосконалення й створення нових високопродуктивних машин та обладнання для механізації технологічних процесів. Найбільш важливим з них є формування. Цей процес забезпечується у значній мірі за допомогою використання машин вібраційної (ударно-вібраційної) дії: вібраційних майданчиків та обладнання, що реалізують гармонічні коливання.
 • Документ
  Високоефективні ковшові бурові робочі органи
  (КНУБА, 2004) Смірнов, В.М.; Головань, В.П.
  Застосування ковшових бурів особливо ефективно в умовах, коли при розробці свердловин, наприклад, кільцевими бурами, неможливе створення суцільних кернів, які виймаються за допомогою спеціальних кернозахоплюючих пристроїв. Так проходить процес буріння зцементованого галечника, щебеню та дрібношарових порід.
 • Документ
  Виймання корисних копалин з дна секторним способом
  (КНУБА, 2004) Сукач, М.К.; Магнушевський, В.І.
  Геологічні дослідження, проведені в центральних районах океанів протягом останніх десятиріч, дозволили виявити перспективні для промислового освоєння ділянки поліметалевих рудних стягнень – конкрецій – у першу чергу в районі Кларион Клиппертон Тихого океану.