Огляд та оцінка конструктивних та технологічних параметрів установок для формування багатопустотних плит

Ескіз недоступний
Дата
2009
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У практиці виробництва збірного залізобетону, найбільш широке застосування отримали багатопустотні плити, які призначені для несучої частини перекриття будівель і споруд. Сучасні технології і обладнання не в повній мірі забезпечують високі вимоги до якості виготовлення багатопустотних плит. Стаття присвячена оцінці переваг та недоліків існуючих формувальних установок з метою обґрунтування та вибору найбільш ефективного методу.
Опис
Ключові слова
кафедра машин і обладнання технологічних процесів, багатопустотні плити, формування багатопустотних плит
Бібліографічний опис
Огляд та оцінка конструктивних та технологічних параметрів установок для формування багатопустотних плит / І. І. Назаренко, А. Т. Свідерський, М. М. Ручинський, А. М. Шепелюк // Техніка будівництва : наук.-техн. журн. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архіт. ; відп. ред. І. І. Назаренко. - Київ : КНУБА, 2009. - Вип. 23. - С. 30 - 37. - Бібліогр. : 3 назви.
Зібрання