Вивчення напруженого стану тіл із функціональних структурно неоднорідних матеріалів: огляд публікацій до 2010 р.

Ескіз

Дата

2015

Автори

Пастернак, Я. М.
Сулим, Г. Т.
Пастернак, Р. М.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У роботі здійснено огляд сучасних наукових досліджень щодо вивчення взаємодії фізико-механічних полів у деформівних твердих тілах із тонкими неоднорідностями, отворами, тріщинами та іншими дефектами.

Опис

Ключові слова

термомагнітоелектропружність, тріщина, тонке включення, анізотропний, композит, інтелектуальний матеріал

Бібліографічний опис

Пастернак Я. М. Вивчення напруженого стану тіл із функціональних структурно неоднорідних матеріалів: огляд публікацій до 2010 р. / Я.М. Пастернак, Г. Т. Сулим, Р. М. Пастернак // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2015. – Вип. 95. – С. 35-80. - Бібліогр. : 323 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset