Сорбційне видалення іонів Cu(ІІ) сосновою тирсою, модифікованою тіокарбамідом і параформом

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Автори
Хохотова, О. П.
Лиштва, П. В.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Отримано лігноцелюлозний сорбент шляхом обробки деревної тирси розчином суміші тіокарбаміду і параформу. Досліджено залежність сорбції Cu(II) від часу контакту при різних температурах, побудовано ізотерми сорбції. Встановлені величини граничної питомої ємності для немодифікованої тирси 7,5 мг/г; для модифікованої – 19,3 мг/г. Процес сорбції найкраще описується кінетичним рівнянням псевдо-першого порядку і рівнянням ізотерми Ленгмюра. Досліджено вплив дво- і тризарядних катіонів-сторонніх електролітів на сорбцію важких металів з водних розчинів. Падіння питомої сорбції у присутності солей кальцію на модифікованому сорбенті у 3 рази менше, порівняно з вихідною сировиною. Присутність трьохвалентного заліза значно пригнічує сорбцію міді на обох зразках сорбентів аж до повного її припинення.
Опис
Ключові слова
лігноцелюлозний сорбент, модифікація, тіокарбамід, параформ, важкі метали, сорбція, лигноцеллюлозный сорбент, модификация, тиокарбамид, параформ, тяжелые металлы, сорбція, lignocellulose sorbent, modification, thiocarbamide, paraform, heavy metals, sorption
Бібліографічний опис
Хохотова О. П. Сорбційне видалення іонів Cu(ІІ) сосновою тирсою, модифікованою тіокарбамідом і параформом / О. П. Хохотова, П. В. Лиштва // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. А. М. Кравчук. – Київ : КНУБА, 2017. – Вип. 28. – С. 358 - 365. – Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання