Дослідження фазових перетворень при випалюванні систем “вогнестійка глина - шлак феронікелю”

Ескіз недоступний
Дата
2006
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Аналіз літературних даних дозволяє констатувати, шо для кислото-стійкої кераміки на основі вогнестійких глин основними кристалічними фазами, як муліт, £-кварц, кристобаліт. Причому, кислотостійкість кераміки визначається ступенем мулітизації та досконалісту структуру муліту.
Опис
Ключові слова
кафедра вищої математики, кислотостійкая кераміка, шлак, вогнестійкая глина, “глина-шлак”
Бібліографічний опис
Килимник О. О. Дослідження фазових перетворень при випалюванні систем “вогнестійка глина -шлак феронікелю” / О. О. Килимник // Вентиляція,освітлення та теплогазопостачання : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. А. А. Худенко. - Київ : КНУБА, 2006. - Вип. 10. - С. 95 - 99. - Бібліогр. : 3 назви.
Зібрання