Комп’ютерне моделювання температурного поля термальної води в пористому пласті

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Автори
Фуртат, І. Е.
Кравчук, О. М.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У даній статті представлені результати комп’ютерного моделювання температурного поля термальної води в пористому пласті. Дослідження проводились за допомогою програмного забезпечення SolidWorks Flow Simulation. У роботі описана методика побудови геометричної моделі та розрахункової сітки. Для верифікації відсутності значного впливу теплопровідності пласту на розподіл температури термальної води проведені додаткові дослідження. Отримані графічні залежності розподілу температури при заданих параметрах та умовах експлуатації показали, що з часом відбувається «витягування» температурного поля в напрямку підйомних свердловин. Встановлено, що ефективність даної геотермальної циркуляційної системи погіршується через 24 роки. У подальших дослідженнях буде проведено зіставлення отриманих даних з результатами чисельного моделювання. Результати можуть бути використані при вдосконаленні технології видобутку та використання геотермальної енергії.
Опис
Ключові слова
комп’ютерне моделювання, геотермальна циркуляційна система, температурне поле, однофазна фільтрація
Бібліографічний опис
Комп’ютерне моделювання температурного поля термальної води в пористому пласті / І. Е. Фуртат, О. М. Кравчук // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; відп. ред. Е. С. Малкін. - Київ : КНУБА, 2017. - Вип. 21. - С. 75-79. - Бібліогр. : 3 назви.
Зібрання