Особливості формування функціональної структури військових містечок України

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Окреслюються особливості функціональної структури сучасних військових містечок. Розкриваються передумови та обставини, які визначають необхідність їх реконструкції та модернізації
Опис
Ключові слова
військові містечка, архітектурно-планувальна та функціональна структури, містобудування, територіальна організація, военные городки, архитектурно-планировочная и функциональная структуры, градостроительства, территориальная организация, military towns, architectural and functional structure planning, urban development, territorial organization, кафедра містобудування
Бібліографічний опис
Василенко Л. Г. Особливості формування функціональної структури військових містечок України / Л. Г. Василенко, А. С. Шевельова // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відпов. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2015. – Вип. 58. – С. 60 - 65. - Бібліогр. : 11 назв.
Зібрання