Визначення напружено-деформованого стану абразивних армованих кругів

Ескіз недоступний
Дата
2011
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглядається складний напружений стан абразивних армованих кругів внаслідок дії сил, що мають просторовий характер. Наведено алгоритм, що дозволяє визначити напруги, що виникають у крузі від відцентрових, тангенціальних, нормальних і згинаючих сил. Приведено результати експериментальних досліджень міцнісних характеристик матеріалу абразивних кругів.
Опис
Ключові слова
кафедра будівельних машин, абразив, відцентрові зусилля, випробування, руйнування, дослідження, абразив, центробежные усилия, испытания, разрушения, исследования, abrasive, centrifugal efforts, tests, destructions, researches
Бібліографічний опис
Абрашкевич Ю. Д. Визначення напружено-деформованого стану абразивних армованих кругів / Ю. Д. Абрашкевич, Л. Є. Пелевін, В. П. Рашківський // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : всеукр. зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. К. Сукач. – Київ : КНУБА, 2011. – Вип. 77. – С. 51 - 54. – Бібліогр.: 2 назви.
Зібрання