Оцінка і вибір опоряджувальних матеріалів для реставрації фасадів пам’яток архітектури

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Автори
Самойлович, В. В.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
викладено методику вибору опоряджувальних матеріалів для реставрації фасадів пам‘яток архітектури; наведені кількісні і якісні показники вимог до опоряджувальних матеріалів в різних природно-кліматичних умовах України.
Опис
Ключові слова
пам‘ятки архітектури, зовнішнє опорядження, реставрація, вибір матеріалів, памятники архитектуры, наружная отделка, реставрация выбор материалов, monuments of architecture, outward finishing, restoration, choice of materials, кафедра теорії архітектури
Бібліографічний опис
Самойлович В. В. Оцінка і вибір опоряджувальних матеріалів для реставрації фасадів пам’яток архітектури / В. В. Самойлович // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2017. - Вип. 49. - С. 355-362. - Бібліогр. : 16 назв.
Зібрання