Вплив навантаження на частоти власних коливань складної оболонкової конструкції

Ескіз недоступний
Дата
2013
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Виконано математичне моделювання динаміки складної оболонкової конструкції при дії нерівномірно розподіленого навантаження від ваги рідини. Розрахункова дискретна динамічна модель конструкції побудована за допомогою методів скінченних елементів та можливих переміщень, які реалізовані в програмному комплексі NASTRAN. Виконано модальний аналіз навантаженої конструкції за допомогою методу Ланцоша. Оцінено вплив навантаження на власні коливання конструкції. Порівняні частоти та форми власних коливань конструкції при дії ваги рідини різного об’єму.
Опис
Ключові слова
кафедра будівельної механіки, кафедра теоретичної механіки, модальний аналіз навантаженої конструкції, власні коливання складної оболонкової конструкції
Бібліографічний опис
Вплив навантаження на частоти власних коливань складної оболонкової конструкції / В. А. Баженов, О. О. Лук’янченко, О. В. Костіна, О. В. Геращенко // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т. буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2013. – Вип. 91. – С. 49 – 58. – Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання