Аналіз усталених віброударних процесів в пружних системах при моделюванні удару із застосуванням нелінійних силових характеристик контактної взаємодії

Ескіз недоступний
Дата
2004
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У даній статті продовжуються дослідження, присвячені вивченню віброударних процесів. Приводяться результати досліджень усталених віброударних режимів коливань в пружних системах при наявності внутрішнього ударного контакту двох тіл під дією зовнішнього періодичного навантаження.
Опис
Ключові слова
віброударні процеси, усталені віброударні режими, коливання в пружних системах, контактна взаємодія
Бібліографічний опис
Аналіз усталених віброударних процесів в пружних системах при моделюванні удару із застосуванням нелінійних силових характеристик контактної взаємодії / Є. С. Дехтярюк, О. С. Погорелова, Т. Г. Постнікова, С. М. Гончаренко // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2004. – Вип. 74. – С. 14 –23. – Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання