Аналіз усталених віброударних процесів в пружних системах при моделюванні удару із застосуванням нелінійних силових характеристик контактної взаємодії

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2004
Автори
Дехтярюк, Є. С.
Погорелова, О. С.
Постнікова, Т. Г.
Гончаренко, С. М.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У даній статті продовжуються дослідження, присвячені вивченню віброударних процесів. Приводяться результати досліджень усталених віброударних режимів коливань в пружних системах при наявності внутрішнього ударного контакту двох тіл під дією зовнішнього періодичного навантаження.
Опис
Ключові слова
віброударні процеси, усталені віброударні режими, коливання в пружних системах, контактна взаємодія
Бібліографічний опис
Аналіз усталених віброударних процесів в пружних системах при моделюванні удару із застосуванням нелінійних силових характеристик контактної взаємодії / Є. С. Дехтярюк, О. С. Погорелова, Т. Г. Постнікова, С. М. Гончаренко // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2004. – Вип. 74. – С. 14 –23. – Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання