Скінчений елемент загального типу для розв’язку вісесиметричної задачі нестаціонарної теплопровідності

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В роботі отримані розрахункові співвідношення скінченого елемента (СЕ) загального типу з чисельним інтегруванням для вісесиметричної задачі нестаціонарної теплопровідності з урахуванням змінності теплофізичних констант в його площині. На основі порівняння двох типів СЕ з’ясовано, що при рівномірному розподіленні теплофізичних констант і відсутності суттєво косокутних СЕ в межах об’єкту збіжність результатів отриманих на їх основі практично тотожна.
Опис
Ключові слова
чисельне інтегрування, СЕ загального типу, розв’язувальні співвідношення, метод скінчених елементів (МСЕ), нестаціонарна теплопровідність, вісесиметричні тіла, криволінійна система координат, кафедра будівельної механіки
Бібліографічний опис
Максим’юк Ю. В. Скінчений елемент загального типу для розв’язку вісесиметричної задачі нестаціонарної теплопровідності / Ю. В. Максим’юк // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2015. – Вип. 96. – С. 148 - 157. - Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання