Архітектурний аналіз наскельних слідів утраченої дерев’яної забудови для її графічної реконструкції

Ескіз недоступний
Дата
2011
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
пам’ятки дерев’яної наскельної архітектури – це морфологічно складні природні скельні утворення зі слідами для кріплення дерев’яних конструкцій середньовічних споруд. Ці сліди дозволяють здійснити графічну реконструкцію втраченої забудови IX – XVI століть з високою достовірністю. Сліди наскельної забудови мають різну відкритість, просторове розташування та орієнтацію, розміщені у різних поверхнях і взаємопоєднаннях. Тому кожен варіант дає іншу інформацію про відтворювану дерев’яну архітектуру. У статті проведено архітектурний аналіз та класифікацію слідів і відтворюваних за ними дерев’яних елементів для графічної реконструкції усієї споруди
Опис
Ключові слова
дерев’яна наскельна архітектура, дерев’яне будівництво середньовіччя, методика графічної реконструкції
Бібліографічний опис
Рожко В. М. Архітектурний аналіз наскельних слідів утраченої дерев’яної забудови для її графічної реконструкції / В. М. Рожко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук. - техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2011. - Вип. 27. - С. 109 - 120. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання