Вип. 27

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 46
 • Документ
  Систематика засуджених та службовців в архітектурному середовищі пенітенціарного закладу
  (КНУБА, 2011) Третяк, Ю. В.
  У статті висвітлено проблеми типології груп засуджених і службовців пенітенціарного закладу відповідно різних ознак, як офіційних, так і неформальних. Розроблена систематика колективу засуджених і службового персоналу стане основою створення і гармонізація архітектурного середовища виправних закладів різних типів і видів
 • Документ
  Класифікація елементів предметно-просторового середовища інтер’єрів громадських будівель соціальної сфери
  (КНУБА, 2011) Чернявський, В. Г.
  У статті пропонується класифікація елементів предметнопросторового середовища інтер’єрів громадських будівель соціальної сфери
 • Документ
  Роль мобільних об’єктів експрес-обслуговування в організації масових святкових заходів
  (КНУБА, 2011) Рябець, Ю. С.
  У статті проаналізована роль мобільних об’єктів експресобслуговування в організації масових святкових заходів у міському середовищі. Виявлені специфічні прийоми в організації святкового середовища за допомогою мобільних об’єктів експрес-обслуговування
 • Документ
  Планувальні та об’ємно-просторові особливості в рішеннях історичних архітектурних ансамблів малих міст Західної України
  (КНУБА, 2011) Лещенко, Н. А.
  В статті визначаються планувальні та об’ємно-просторові особливості історичних ансамблів малих міст Західної України. Систематизуються ринкові, ратушні та храмові площі за формою плану, способом розташування домінанти і фонового оточення, характером рішення забудови ансамблю відносно загальноміської рядової забудови
 • Документ
  Архітектурно-функціональні вимоги до біокліматичних науково-дослідницьких будівель
  (КНУБА, 2011) Кірнос, П. В.
  Антропогенний вплив урбаністичних утворень, міст, поселень, будинків, споруд – на природні ландшафти, що характеризуються: виснаженням територіально-рекреаційних, енергетичних та матеріальних ресурсів, забруднення біосфери відходами життєдіяльності, тому виникає потреба створення екобезпечних та екологічно комфортних будівель. В досліджені розглядається архітектурно-функціональні вимоги до біокліматичних науково-дослідницьких будівель: гнучкість трансформування робочих просторів лабораторних приміщень, безпека проведення досліджень, максимально короткі комунікаційні зв’язки, фактори антропогенного впливу будівлі на природні ландшафти. Функціонально-синергетичні властивості біокліматичних будівель науково-дослідницьких закладів обумовлені біокліматичною організацією архітектурного простору. Біокліматична будівля являється надсистемою, в енергоінформаційному полі в якій взаємодіють три підсистеми: ерготектонічна, біосинатропна, аркотектурна.
 • Документ
  Конструктивні рішення в'їзних комплексів великих міст
  (КНУБА, 2011) Кельба, С. С.
  В роботі розглядаються конструктивні системи, придатні до використання при зведенні в'їзних комплексів
 • Документ
  Принципи локальності та універсальності архітектурно-планувального вирішення споруд (на прикладі прецедентів з історії архітектури ХХ-го століття)
  (КНУБА, 2011) Коломєйцев, А. В.
  В статті запропоновано диференціацію архітектурнопланувальних вирішень у відповідності до реалізації принципів локальності та універсальності, що, в свою чергу, передбачають їх фіксованість або не фіксованість в каркасі конкретного простору та/або часу. Прослідковано необхідність врахування принципів локальності при визначенні дисциплінарних меж архітектури. Розглянуто особливості реалізації принципів локальності та універсальності на практиці та природу їх взаємозв‘язку
 • Документ
  Прийоми архітектурної композиції підвісних стель в інтер’єрах будівель громадського призначення
  (КНУБА, 2011) Самойлович, В. В.
  Наведені прийоми формування архітектурної композиції підвісних стель з використанням сучасних матеріалів і виробів в інтер’єрах будівель громадського призначення
 • Документ
  Психологія сприйняття, як формоутворюючий фактор в архітектурі шкільних комплексів
  (КНУБА, 2011) Пивоваренко, О. В.; Русевич, Т. В.
  В статті розглядаються основні положення і вимоги до організації середовища сучасного шкільного комплексу з точки зору психологічних особливостей сприйняття архітектурного простору дітьми. Важливість обраної теми визначають інноваційні розробки в області здійснення виховного процесу, педагогіки, що, безсумнівно, веде до формування нового архітектурного «змісту» шкільних комплексів, пошуку нових форм
 • Документ
  Використання мобільних споруд на туристичних маршрутах при рекреаційних комплексах
  (КНУБА, 2011) Ніканоров, С. О.
  В статті розглянуто види та приклади використання мобільних споруд на туристичних маршрутах при рекреаційних комплексах
 • Документ
  Особливості реструктуризації та перепланування промислових будівель і споруд у містах Західної України (на прикладі м. Львова)
  (КНУБА, 2011) Нетужилова, Н. В.
  На прикладі міста Львова висвітлені фактори впливу та формування промислового комплексу. Зроблено історичний аналіз розвитку промислових територій та галузевої структури виробництва. Проведено аналіз сучасного стану промислових територій міста Львова та описано методи їх перепристосування. Обґрунтовується необхідність та напрямки реструктуризації міської інфраструктури
 • Документ
  Розширення музейного простору в умовах міської забудови
  (КНУБА, 2011) Дивак, В. І.
  Проблема розширення музеїв в світі набуває актуальноcті в звязку з збільшенням колекцій та недостатньої кількості експозиційної площі, які знаходяться в постійному протиріччі. У статті розглядаються питання планувальних схем просторової побудови музейних розширень, наведені світові приклади вирішення та їх аналіз
 • Документ
  Аналіз досвіду використання велосипедного транспорту в східних країнах
  (КНУБА, 2011) Гарбар, М. В.
  в статті аналізується досвід використання велосипедного транспорту в загальній транспортній мережі, принципи організації стоянок та гаражів для велосипедів в містах різного розміру
 • Документ
  Символіка та побудова композиції інтер’єрних розписів православних сакральних споруд
  (КНУБА, 2011) Жовква, О. І.
  У статті розглянуто питання символічного значення окремих структурних елементів православних сакральних споруд, досліджено закономірності побудови композиції інтер’єрних розписів, які щільно пов’язані із символічним значенням окремих частин даних споруд. Також висвітлено питання методики виконання настінних розписів.
 • Документ
  Вибір стратегії розвитку міських поселень Дніпропетровської та Запорізької областей: демографічні передумови
  (КНУБА, 2011) Дмитренко, А. Ю.
  у статті розглядаються особливості демографічних процесів у міських поселеннях Дніпропетровської та Запорізької областей, що впливають на перспективи їх розвитку. Визначена група міст і смт, для яких актуальною є стратегія розвитку, орієнтована на стабілізацію або зменшення їх території, а також ступеня антропогенного впливу на довкілля
 • Документ
  Особливості комплексного формування бізнес-парків в умовах крупніших міст
  (КНУБА, 2011) Васильченко, О. С.
  в статті розглянуто відмінності бізнес-парків від бізнес-центрів, звернено увагу на особливості їх містобудівного, функціонального та планувального формування та розвитку. Виявлено особливості створення інфраструктури бізнес-парків та їхньої технологічної та просторової організації
 • Документ
  Природні передумови гармонізації архітектурного середовища
  (КНУБА, 2011) Шебек, Н. М.
  розглянуто способи гармонізації архітектурного середовища шляхом узгодження його структури з конфігурацією природного світлового, акустичного та кінестезичного силового каркасу певного місця
 • Документ
  «Особливості розміщення підприємств громадського харчування в загальноміській системі обслуговування»
  (КНУБА, 2011) Ніколаєнко, В. В.
  в статті висвітлено особливості розміщення підприємств громадського харчування в загальноміській системі обслуговування, які мають вагомий вплив на формування загальноміської системи громадського харчування
 • Документ
  Синтаксичні підходи до оцінки естетичних якостей містобудівних об'єктів
  (КНУБА, 2011) Осиченко, Г. О.
  у статті проаналізовані синтаксичні підходи, що зосереджені на вивченні структурних схем візуальних просторів містобудівних об'єктів, які мають потенційне відношення до різних психологічних реакцій людей: сприйняття простору, орієнтація, поведінка в просторі, емоційні реакції й естетичні оцінки.
 • Документ
  Витоки формування освітніх, виховних та спортивних закладів у Давній Греції
  (КНУБА, 2011) Курач, С. Ю.
  У статті розглядається формування освітніх, виховних та спортивних закладів у Давній Греції, надаються приклади шкіл та системи освіти та виховання.