Вип. 27

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/267

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 46
 • Документ
  Систематика засуджених та службовців в архітектурному середовищі пенітенціарного закладу
  (КНУБА, 2011) Третяк, Ю. В.
  У статті висвітлено проблеми типології груп засуджених і службовців пенітенціарного закладу відповідно різних ознак, як офіційних, так і неформальних. Розроблена систематика колективу засуджених і службового персоналу стане основою створення і гармонізація архітектурного середовища виправних закладів різних типів і видів
 • Документ
  Класифікація елементів предметно-просторового середовища інтер’єрів громадських будівель соціальної сфери
  (КНУБА, 2011) Чернявський, В. Г.
  У статті пропонується класифікація елементів предметнопросторового середовища інтер’єрів громадських будівель соціальної сфери
 • Документ
  Роль мобільних об’єктів експрес-обслуговування в організації масових святкових заходів
  (КНУБА, 2011) Рябець, Ю. С.
  У статті проаналізована роль мобільних об’єктів експресобслуговування в організації масових святкових заходів у міському середовищі. Виявлені специфічні прийоми в організації святкового середовища за допомогою мобільних об’єктів експрес-обслуговування
 • Документ
  Планувальні та об’ємно-просторові особливості в рішеннях історичних архітектурних ансамблів малих міст Західної України
  (КНУБА, 2011) Лещенко, Н. А.
  В статті визначаються планувальні та об’ємно-просторові особливості історичних ансамблів малих міст Західної України. Систематизуються ринкові, ратушні та храмові площі за формою плану, способом розташування домінанти і фонового оточення, характером рішення забудови ансамблю відносно загальноміської рядової забудови
 • Документ
  Архітектурно-функціональні вимоги до біокліматичних науково-дослідницьких будівель
  (КНУБА, 2011) Кірнос, П. В.
  Антропогенний вплив урбаністичних утворень, міст, поселень, будинків, споруд – на природні ландшафти, що характеризуються: виснаженням територіально-рекреаційних, енергетичних та матеріальних ресурсів, забруднення біосфери відходами життєдіяльності, тому виникає потреба створення екобезпечних та екологічно комфортних будівель. В досліджені розглядається архітектурно-функціональні вимоги до біокліматичних науково-дослідницьких будівель: гнучкість трансформування робочих просторів лабораторних приміщень, безпека проведення досліджень, максимально короткі комунікаційні зв’язки, фактори антропогенного впливу будівлі на природні ландшафти. Функціонально-синергетичні властивості біокліматичних будівель науково-дослідницьких закладів обумовлені біокліматичною організацією архітектурного простору. Біокліматична будівля являється надсистемою, в енергоінформаційному полі в якій взаємодіють три підсистеми: ерготектонічна, біосинатропна, аркотектурна.
 • Документ
  Конструктивні рішення в'їзних комплексів великих міст
  (КНУБА, 2011) Кельба, С. С.
  В роботі розглядаються конструктивні системи, придатні до використання при зведенні в'їзних комплексів
 • Документ
  Принципи локальності та універсальності архітектурно-планувального вирішення споруд (на прикладі прецедентів з історії архітектури ХХ-го століття)
  (КНУБА, 2011) Коломєйцев, А. В.
  В статті запропоновано диференціацію архітектурнопланувальних вирішень у відповідності до реалізації принципів локальності та універсальності, що, в свою чергу, передбачають їх фіксованість або не фіксованість в каркасі конкретного простору та/або часу. Прослідковано необхідність врахування принципів локальності при визначенні дисциплінарних меж архітектури. Розглянуто особливості реалізації принципів локальності та універсальності на практиці та природу їх взаємозв‘язку
 • Документ
  Прийоми архітектурної композиції підвісних стель в інтер’єрах будівель громадського призначення
  (КНУБА, 2011) Самойлович, В. В.
  Наведені прийоми формування архітектурної композиції підвісних стель з використанням сучасних матеріалів і виробів в інтер’єрах будівель громадського призначення
 • Документ
  Психологія сприйняття, як формоутворюючий фактор в архітектурі шкільних комплексів
  (КНУБА, 2011) Пивоваренко, О. В.; Русевич, Т. В.
  В статті розглядаються основні положення і вимоги до організації середовища сучасного шкільного комплексу з точки зору психологічних особливостей сприйняття архітектурного простору дітьми. Важливість обраної теми визначають інноваційні розробки в області здійснення виховного процесу, педагогіки, що, безсумнівно, веде до формування нового архітектурного «змісту» шкільних комплексів, пошуку нових форм
 • Документ
  Використання мобільних споруд на туристичних маршрутах при рекреаційних комплексах
  (КНУБА, 2011) Ніканоров, С. О.
  В статті розглянуто види та приклади використання мобільних споруд на туристичних маршрутах при рекреаційних комплексах