Конвергенція систем управління проектами при ціннісно-орієнтованому підході

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Автори
Дорош, Марія Сергіївна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Дисертація є об’єктом дослідження та розробки методології конвергенції систем управління проектами при ціннісно-орієнтованому підході. Сформовані в роботі три основні концепції конвергенції систем управління проектами стали основою для досліджень, які дали можливість удосконалити існуючі та розробити нові методи та моделі прийняття проектних рішень при ціннісноорієнтованому підході. Розроблена вперше модель формування інноваційних методів та моделей містить три етапи створення нових підходів до управління проектами та визначає етап конвергенції параметрів систем, як попередній до етапу інтеграції та гармонізації. Виділені складові рушійної сили інноваційного мислення переміщують елементи системи у бік конвергенції або дивергенції. Вперше запропонована модель формування систем цінностей учасників проекту містить етапи їх перетворення для формування ядра цінностей проекту, та одержання запланованих результатів. Методи розрахунку ступеня та міри конвергенції цінностей учасників проекту дозволяють управляти процесом ідентифікації, перетворення та змін цінностей під час реалізації проекту. Для здійснення управлінських дій розроблені рекомендації щодо реагування менеджером проекту на зміни цінностей учасників з врахуванням ступеня їх конвергенції. В роботі розроблені та викладені вперше методи моніторингу та контролю за змінами конвергенції під час реалізації проекту, які базуються на використанні контрольних карт і є інструментом попередження виникнення конфліктних ситуацій через низький ступінь конвергенції цінностей. Представлена модель побудови ефективної системи 42 управління проектом з врахуванням конвергентного підходу базується на виборі оптимальної системи конвергенції взаємодії між учасниками проекту. Практичну реалізацію розроблених методів та моделей забезпечують сформовані алгоритми їх реалізації. Запропонований програмний продукт CONVERGENCE, дозволяє дистанційно здійснювати управління конвергенцією цінностей проекту. Також побудовані моделі інтеграції системи управління конвергенцією в проектах в існуючі стандарти з управління проектами забезпечують їх інтеграцію в основну документацію проекту. Практичне значення впровадження розроблених методів та моделей доведено при реалізації грантових та комерційних проектів на базі Чернігівського національного технологічного університету, а також при реалізації проектів на регіональному рівні та в бізнес-організаціях.
Опис
Ключові слова
конвергенція, інтеграція, система управління проектом, взаємодія, цінність, система цінностей, ядро цінностей, управління цінностями в проекті
Бібліографічний опис
Дорош Марія Сергіївна. Конвергенція систем управління проектами при ціннісно-орієнтованому підході : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.22 / Дорош Марія Сергіївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ : КНУБА, 2018. - 44 с. - б. ц.
Зібрання