Типологія міських відкритих громадських просторів

Ескіз

Дата

2019

Автори

Войко, Н. Ю.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто фактори, що впливають на стан ландшафтної організації громадських просторів, виявлено ознаки їх класифікації на підставі яких пропонується типологія громадських просторів. Типології громадських просторів визначена на підставі двох класифікаційних ознак: типу використання й типу планувальної структури. За цією типологією до міських громадських просторів відносяться території функціонально, соціально, політично та економічно значущі для міста, виділені за допомогою будівель, ландшафту, різних споруд, що виконують містоутворюючі функції, які сприяють поліпшенню й підтримці санітарно-гігієнічного режиму та є об'єктами формування історико- культурного, художнього та емоційного клімату міських територій: площинні та точкові урбаністичні, громадські простори, лінійні урбаністичні громадські простори, площинні, точкові, та лінійні громадські ландшафтно-рекреаційні простори, та системи розгалужених взаємопов'язаних урбанізованих та ландшафтно-рекреаційних громадських просторів.

Опис

Ключові слова

кафедра містобудування, відкриті громадські простори, ландшафтно-рекреаційні простори, соціально-культурні процеси, безбар’єрнїсть, креативність, соціально-орієнтований простір, сталий розвиток, урбаністичні території, площа, пішохідна вулиця, бульвар, міст, набережна, открытые общественные пространства, ландшафтно- рекреационные пространства, социально-культурные процессы, устойчивое развитие, урбанистические территории, безбарьерность, креативность, социально-ориентированное пространство, набережная, площадь, пешеходная улица, бульвар, мост, open public spaces, landscape-recreational spaces, socio-cultural processes, barrier-free, creativity, social-oriented space, sustainable development, urban areas, embankment, square, pedestrian street, boulevard, bridge

Бібліографічний опис

Войко Н. Ю. Типологія міських відкритих громадських просторів / Н. Ю. Войко // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. – Київ : КНУБА, 2019. – Вип. 69. – С. 33-44. - Бібліогр : 6 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset