Актуальність проблематики житла довготривалого перебування. Визначення та гіпотеза

Ескіз

Дата

2014

Автори

Онофрійчук, О. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В статті розглядається питання динамічного характеру процесу проектування житла згідно з сучасними потребами та способом життя. Виявлена потреба в житлі довготривалого перебування різних соціальних груп та проаналізовано існуючий поділ житлових будинків в Україні за тривалістю проживання. Запропоновано визначення – гіпотезу поняттю «житло довготривалого перебування».

Опис

Ключові слова

житло довготривалого перебування, соціологічні групи населення, потреби, сучасний спосіб життя, тривалість проживання

Бібліографічний опис

Онофрійчук О. В. Актуальність проблематики житла довготривалого перебування. Визначення та гіпотеза / О. В. Онофрійчук // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. сб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 35. - С. 174-179. - Бібліогр : 4 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced