Доцільність використання променевих споруд; Їх типи і напрями фільтраційних потоків

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Автори
Тугай, Я. А.
Майстренко, Г. В.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглядаються переваги променевих споруд перед іншими водозаборами і дренажними спорудами. Приводяться їх типи за конструктивними ознаками та за умовами розташування. Проаналізовано можливі напрями фільтраційних потоків до променевих водозаборів і дренажів.
Опис
Ключові слова
променеві водозабори, дренаж, фільтраційний потік, метод фільтраційних опорів, метод розрахунків, потоки, лучевые водозаборы, дренаж, фильтрационный поток, метод фильтрационных сопротивлений, метод расчетов, потоки, ray intakes, drainage, filtration flow, method of filtration resistance, calculation method, flows, кафедра водопостачання та водовідведення
Бібліографічний опис
Тугай Я. А. Доцільність використання променевих споруд; Їх типи і напрями фільтраційних потоків / Я. А. Тугай, Г. В. Майстренко // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. А. М. Тугай. – Київ : КНУБА, 2013. – Вип. 21. – С. 59 – 64. – Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання