Символ і символізація у теоретичних дослідженнях в епоху Відродження та Бароко (ХV – ПОЧ. XVIII СТ.)

Ескіз недоступний
Дата
2010
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В статті розглядається використання символу і символізації у теоретичних дослідженнях в періоди Відродження та Бароко (XV – поч. XVIII ст.). Особлива увага приділена теоретичної праці Л. Б. Альберті, А Палладіо, Д. М. Перегрині, Е. Тезауро.
Опис
Ключові слова
кафедра дизайну архітектурного середовища, символ, символізація, теорія архітектури, епоха Відродження, епоха Бароко
Бібліографічний опис
Булах І. В. Символ і символізація у теоретичних дослідженнях в епоху Відродження та Бароко (ХV – ПОЧ. XVIII СТ.) / І. В. Булах // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. сб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2010. - Вип. 24. - С.63-66 - Бібліогр : 2 назв.
Зібрання