Створення мультикомфортного архітектурного середовища в умовах реконструкції історичного центру малого міста

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Визначаються критерії мультикомфортного архітектурного середовища та прийоми його створення в процесі реконструкції історичних центрів малих міст.
Опис
Ключові слова
кафедра інформаційних технологій в архітектурі, мультикомфортне архітектурне середовище, історичний центр, мале місто, екокомфорт, енергокомфорт, комфорт перебування, комфорт пересування, санітарний та акустичний комфорт, візуальний комфорт, емоційний комфорт, адаптаційний комфорт, мультикомфортная архитектурная среда, исторический центр, малый город, экокомфорт, энергокомфорт, комфорт пребывания, комфорт передвижения, санитарный и акустический комфорт, визуальный комфорт, эмоциональный комфорт, адаптационный комфорт, multi- comfort architectural environment, the historic center, the small town, eco-comfort, energy comfort, comfort stay, motion comfort, sanitary and acoustic comfort, visual comfort, emotional comfort, adaptive comfort
Бібліографічний опис
Лещенко Н. А. Створення мультикомфортного архітектурного середовища в умовах реконструкції історичного центру малого міста / Н. А. Лещенко // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 60. - С. 207-213. - Бібліогр. : 3 назви.
Зібрання