Методи оптимізації території санітарно-захисних зон на прикладі міста Вінниці

Ескіз

Дата

2015

Автори

Дружинін, М. А.
Плешкановська, А. М.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто визначення і розміри встановлення та експлуатації території санітарно-захисних зон. Проведений аналіз функціонування підприємств та рівня їх конфліктності з оточуючими територіями. Для отримання агрегованої оцінки підприємства з точки зору його впливу на міське середовище був використаній графоаналітичний метод, а також експертна оцінка.

Опис

Ключові слова

кафедра землеустрою і кадастру, методи, оптимізація, територія, санітарно-захисна зона, міське середовище, агрегована оцінка

Бібліографічний опис

Дружинін М. А. Методи оптимізації території санітарно-захисних зон на прикладі міста Вінниці / М. А. Дружинін, А. М. Плешкановська // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. сб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2015. - Вип. 39. - С. 201-205. - Бібліогр : 6 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset