Анализ научного опыта по вопросам формирования и градостроительного развития комплексов вузов в крупнейшем городе

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті проведено аналіз наукових робіт з питань формування та розвитку комплексів вузів у структурі сучасного міста. Виявлено та систематизовано основні результати досліджень. Визначено їх головні напрямки.
Опис
Ключові слова
вищий навчальний заклад, університет, містобудівний розвиток, функціонально-планувальна структура, соціальні потреби студента
Бібліографічний опис
Левченко Д. Р. Анализ научного опыта по вопросам формирования и градостроительного развития комплексов вузов в крупнейшем городе / Д. Р. Левченко , И. В. Древаль // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 43(2). - С. 118 - 123. - Бібліогр : 10 назв.
Зібрання