Вип. 43(2)

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 30
 • Документ
  Методика економічної оцінки багатоквартирного житла по приведеній вартості 1 м2 загальної площі
  (КНУБА, 2016) Книш, І. В.; Іщенко, І. О.
  В статті запропонована методика економічної оцінки багатоквартирного житла по приведеній вартості 1 м2 загальної площі, що розроблена на основі авторських досліджень з врахуванням змін на сучасному ринку нерухомості. Дана методика пропонується широкому колу архітекторів- практиків та науковців.
 • Документ
  Актуальні проблеми фортифікації в Україні
  (КНУБА, 2016) Кисіль, О. В.; Михальченко, С. В.
  В статті зроблено короткий історичний аналіз особливостей фортифікаційних споруд; на цій основі виявлено проблематику проектування сучасних військових захисних споруд в українських реаліях.
 • Документ
  Анализ научного опыта по вопросам формирования и градостроительного развития комплексов вузов в крупнейшем городе
  (КНУБА, 2016) Левченко, Д. Р.; Древаль, И. В.
  У статті проведено аналіз наукових робіт з питань формування та розвитку комплексів вузів у структурі сучасного міста. Виявлено та систематизовано основні результати досліджень. Визначено їх головні напрямки.
 • Документ
  Методи оптимізації мережі шкільних об’єктів
  (КНУБА, 2016) Костюченко, Н. Ю.; Обідний, О. Б.
  Аналізуються основні чинники та розглядаються основні методи оптимізації й організації шкільної мережі.
 • Документ
  Історичний досвід архітектурно-планувальної організації енергоекономічної та екологічної житлової забудови
  (КНУБА, 2016) Конюк, А. Є.
  Розглядаються теоретичні та практичні аспекти історичного досвіду екологічних підходів у містобудівній організації житлової забудови. Актуальність архітектурно-планувальних прийомів еко- та енергоекономічного житла у міських поселеннях в різні історичні часи.
 • Документ
  Головний архітектор (урбаніст) міста : сучасні виклики
  (КНУБА, 2016) Кондель-Пермінова, Н. М.
  На досвіді роботи конкурсної комісії з обрання головного архітектора Києва (2016), в якій брала участь й авторка статті, розглядається позиція головного архітектора міста, сучасні виклики, на які він має відповідати у своїй діяльності. Обґрунтовується необхідність розмежування посад директора виконавчого органу містобудування та архітектури й головного архітектора міста (урбаніста).
 • Документ
  Особливості формування туристично-рекреаційної зони "Козацькими поселеннями Дніпропетровської області"
  (КНУБА, 2016) Колос, О. В.; Васильєв, П. О.
  У даній статті розглянуто потенціал формування туристично- рекреаційної зони "Козацькими поселеннями Дніпропетровської області". Розглянуті основні містобудівні та історичні особливості даного регіону.
 • Документ
  Роль структуроформуючих і образних факторів в урбанізованому ландшафтному довкіллі
  (КНУБА, 2016) Жмурко, Ю. В.; Соловйова, О. С.; Майстренко, В. І.
  У світлі сучасних тенденцій переборення техніцизму, зростання уваги до людських природних факторів організації простору, важливим є бачення цілісності композиції як гармонії людини та світу. У зв'язку з великим топографічним охватом середовища, що освоюється людиною, ландшафт зазнає урбанізації. Питання цілісності урбанізованого середовища розглядається через метафоризацію її природно-ландшафтної складової.
 • Документ
  Використання територіальних ресурсів залізничних станцій для розвитку сучасного міста
  (КНУБА, 2016) Древаль, І. В.
  В роботі розглядаються актуальні питання розвитку сучасного міста в контексті парадигми стійкого розвитку. Проаналізовані можливості використання територій залізничних сортувальних, вантажних, технічних станцій, що виносяться за межі забудови. Розглянуто їх містобудівний потенціал. Зроблено висновки про перспективність використання цих територій та використання містобудівних регламентів для управління їх містобудівним розвитком
 • Документ
  Роль природного фактора в формировании образа города через отношения «природа-человек-культура»
  (КНУБА, 2016) Гришина, В. С.
  В статті висвітлюються історичні етапи розвитку відносин «людина- природа-культура», ступінь впливу цих відносин на образ міста, а також необхідність реорганізації ландшафтних об’єктів міста для формування цього зв’язку в XXI столітті.
 • Документ
  Щодо оцінки туристичної привабливості об’єктів показу, як складової мотиваційного підходу туристичних маршрутів
  (КНУБА, 2016) Васильєв, П. О.
  В даній роботі проаналізовано основні тенденції оцінки туристичної привабливості об’єктів показу та закладено основу дослідження мотиваційного підходу формування туристичних маршрутів.
 • Документ
  Дослідження естетичного упорядкування рекреаційних ландшафтів
  (КНУБА, 2016) Василишин, Я. В.
  У статті обґрунтовано основні напрями та підходи дослідження естетики архітектурно-ландшафтного середовища. Подано прикладні реалізації пошуково-навчального проектування ландшафтно-просторової організації рекреаційних утворень.
 • Документ
  Особливості туристично-рекреаційної мережі території Дністровського каньйону
  (КНУБА, 2016) Василишин, В. Я.
  У статті запропоновано концепції для структурно- функціональної й архітектурно-планувальної реорганізації території Дністровського каньйону, що базуються на ідеях і пропозиціях ландшафтно-просторових організацій рекреаційних утворень та функціонуванні територіально-рекреаційної системи.
 • Документ
  Сталий розвиток населених місць: демографічний аспект
  (КНУБА, 2016) Дмитренко, А. Ю.
  У статті розглядаються можливі стратегії забезпечення сталого розвитку населених пунктів відповідно до тенденцій зміни чисельності їх населення та інтенсивності використання їх території.
 • Документ
  Перекрытые пешеходные пространства в структуре современного города
  (КНУБА, 2016) Мартышова, Л. С.; Вдовенко, Ю. В.
  Стаття присвячена дослідженню перекритих пішохідних просторів як частини комфортного пішохідного середовища в структурі сучасного міста. Сформульовані умови комфортності пішохідного середовища міста. Виявлені особливості подібних просторів як інструменту формування комфортного пішохідного середовища міста та міського ансамблю.
 • Документ
  Полтавський аеропорт та його інфрастуктура як чинник стабільності сільських поселень приміської зони
  (КНУБА, 2016) Дорошенко, Т. А.; Милосердний, А. В.; Кузьменко, Т. Ю.
  Розглядається проблема відтворення полтавського аеропорту, його перспективи розвитку та місце у структурній мережі регіону та країни. Подано аналіз проблем реконструкції аеропорту в умовах розвитку інфраструктури.
 • Документ
  Особливості планувальної організіції прирічкових територій міст на прикладі міст України
  (КНУБА, 2016) Подхватілін, О. Г.; Савченко, О. О.
  В даній статті розглянуто особливості архітектурно-планувальної організації прирічкових територій міст України, котрі супроводжуються концентрацією суспільної функції, розміщенням значущих архітектурних об'єктів, що формують образ міста та створюють виразний архітектурний ансамбль.
 • Документ
  Влияния высотных объектов на формирование образа исторического центра крупнейших городов
  (КНУБА, 2016) Орион – Пестрикова, А. Г.
  У статті аналізується досвід Європи та Америки розміщення висотних об'єктів у центральній частині великих міст та їх вплив на формування образу історичної частини міста.
 • Документ
  Проблематика формування системи пішохідних просторів значнішого міста (на прикладі міста Львів)
  (КНУБА, 2016) Соснова, Н. С.; Киргизбаєва, І. Ю.
  Проблема якості пішохідних просторів Львова, як і решти міст України полягає в архаїчності їх функціонального та композиційного трактування як міською владою, так і спеціалістами. Необхідність формування естетичного середовища в композиції міських пішохідних просторів усвідомлюється як важлива урбаністична задача.
 • Документ
  Генеза історичних містобудівних комплексі Івано-Франківської області XVІІ – XVIII ст.
  (КНУБА, 2016) Поліщук, Л. К.; Лукомська, З. В.
  У даному дослідженні представляємо характерні та унікальні містобудівні комплекси Івано-Франківської області, які відтворюють особливості та ідейний зміст містобудівних процесів XVII – XVIII ст. Це колишні міста, які були відображенням ренесансно-барокових містобудівних теорій Європи. Більшість таких поселень, з часом втратили статус міст і, на жаль, не розглядалися як цінні пам’ятки історичного містобудування. Сформоване у XVII – XVIII ст. архітектурно-просторове середовище цих міст, незважаючи на значні втрати, зберігає на даний час історичну об’ємно- розпланувальну структуру і представлене такими об’єктами, як ринок, ратуша, сакральні споруди, палацово-замкові комплекси.