Зниження вимірності рівнянь статики товстої пластини змінної товщини узагальненим методом прямих

Ескіз

Дата

2012

Автори

Чибіряков, В. К.
Станкевич, А. М.
Сташук, А. А.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Метод прямих є одним з найбільш поширених засобів зниження вимірності рівнянь теорії пружності. Як правило, він застосовується для побудови редукованих рівнянь для товстих пластин та оболонок сталої товщини. При цьому по поперечній координаті для зниження вимірності застосовується метод скінчених різниць. Застосування проекційного методу з тією ж метою [1] значно спрощує і узагальнює процес побудови редукованих рівнянь. Це узагальнення дає можливість поширити запропоновану в [1] процедуру на пластини змінної товщини, причому замість прямих тут будемо мати криві лінії, але назву метода не змінюємо.

Опис

Ключові слова

метод прямих, зниження вимірності рівнянь теорії пружності, метод скінчених різниць

Бібліографічний опис

Чибіряков В. К. Зниження вимірності рівнянь статики товстої пластини змінної товщини узагальненим методом прямих / В. К. Чибіряков, А. М. Станкевич, А. А. Сташук // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. - Київ : КНУБА, 2012. - Вип. 89. - С. 58-67. - Бібліогр. : 4 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced