Вплив розміщення університетів транспорту поблизу аеропортів на їх функціонально-планувальну організацію

Ескіз

Дата

2015

Автори

Соколова, Ю. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В статті розглядаються особливості підготовки фахівців авіаційної галузі з залученням матеріально-технічної бази аеропортів. Визначаються оптимальні засоби захисту навчальних будівель від авіаційного шуму, аналізуються планувальні та конструктивні засоби забезпечення комфортного процесу навчання в даних умовах.

Опис

Ключові слова

кафедра теорії архітектури, університет транспорту, авіаційний шум, функціонально-планувальна структура навчального закладу

Бібліографічний опис

Соколова Ю. В. Вплив розміщення університетів транспорту поблизу аеропортів на їх функціонально-планувальну організацію / Ю. В. Соколова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2015. - Вип. 40. - С. 492-434. - Бібліогр. : 5 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset